Læsetid: 4 min.

Nu forsvinder de grønne blade

Nu forsvinder de grønne blade

Mange elselskaber har brugt Forbrugerombudsmandens mærkningsordning med grønne blade for at signalere, at et elprodukt er grønt. Det samme har gjort sig gældende hos Velkommen. Desværre er denne ordning nu fortid. Heldigvis er produktet, du køber, stadig det samme. Vi giver dig overblikket over, hvad ændringen betyder, og hvorfor Green Power Denmark forholder sig kritisk til at de skal væk.

Hvad er elprodukter med grønne blade?

I 2020 indførte Forbrugerombudsmanden en grøn mærkningsordning for strøm fra vedvarende energi. Denne ordning har mange elselskaber, heriblandt Velkommen, været glade for. Det skyldes, at vi med bladene har kunnet fremvise, at vi indkøber strøm fra vedvarende energikilder svarende til dit forbrug. Og det var da også det, der var hele formålet med ordningen – at gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne, om et elprodukt er baseret på vedvarende energi.

Den 3. juni 2024 blev det imidlertid meldt ud, at denne ordning trækkes tilbage. Årsagen skal findes i, at det ikke har været muligt at komme til enighed om kriterierne for ordningen fremover.

Forbrugerombudsmanden forhandlede med Green Power Denmark, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Grøn Omstilling og Landbrug & Fødevarer. 

Kilde: Forbrugerombudsmanden

slut med grønne blade

Hvorfor kunne partnerne ikke nå til enighed?

Ordningen er blevet tilbagerullet, for at undgå at misinformere forbrugerne. Påstanden går på, at selskaber giver forbrugerene opfattelsen af, at de udelukkende får grøn strøm, når de vælger et elprodukt, der er markedsført som grønt.

Med andre ord er det slut med at bruge de grønne blade, fordi nogle af de involverede i forhandlingen, mener at selskaber hævder, at der kommer grøn strøm ud af stikkontakten.

elnet. slut med grønne blade

Green Power Danmark rejser kritik mod afskaffelse

Det er imidlertid ikke alle, der deltog i forhandlingen, der er synes udfaldet af forhandlingen er det rigtige. Blandt andre mener Green Power Danmark, at de nye retningslinjer hverken er til gavn for forbrugerne eller den grønne omstilling.

I følge Green Power Denmark har bladene været helt centrale i at sikre klarhed og transparens for forbrugerne.

“Det er superærgerligt for forbrugerne, at vi står i en situation uden klare fremtidsudsigter for væsentlige retningslinjer for grøn strøm. Det kan underminere forbrugernes tillid og vilje til at investere i grøn energi, og det fremmer ikke den grønne omstilling, siger Martin Dam Wied, afdelingschef for elmarked i Green Power Denmark. Han fortsætter:

“Energimarkedet er i forvejen komplekst, og nu bliver det endnu mere komplekst for forbrugerne”.

Du er aldrig garanteret grøn strøm ud af stikkontakten

En del af kritikken af mærkningsordningen bygger på, at selskaber skullet have givet udtryk for, at forbrugerne køber sig ind i grøn strøm. Og det er naturligvis uhensigtsmæssigt. Hos Velkommen ser vi det som en af vores fornemmeste opgaver at være gennemsigtige hos vores kunder. Derfor har vi efter bedste vis forsøgt at være informative omkring, at dette ikke er tilfældet. Alt el i det danske elnet er nemlig blandet sammen. Derfor er der aldrig nogen elselskaber, der kan sikre dig, at du får grøn strøm ud af din stikkontakt.  Vi har blandet andet skrevet om dette her:

Hvad er grøn strøm?

Er du garanteret at få grøn strøm?

Sådan sikrer vi dig grøn strøm

Forstå bladordningen

Bladordningen, der fra september er fortid, indebærer, at elprodukter, der overholder visse kvalitetskrav, er mærket med enten ét eller to blade.

Produkter der er baseret 100 procent på vedvarende energi via oprindelsescertifikater markeres med ét blad. Oprindelsescertifikater er et elektronisk certifikat, der garanterer, at en bestemt mængde energi stammer fra vedvarende energi.

Produkter der er helt baseret på vedvarende energi, men også omfatter derudover klimatiltag med en ikke ubetydelig effekt har to blade.

Hvornår træder de nye regler i kraft?

De nye retningslinjer gælder fra 1. september 2024. På den måde har både vi som elselskab og vores kunder tids nok til at vænne os af med at bruge ordningen.

Selvom Green Power Denmark mener, ordningen havde rigtig mange gode elementer, er de enige i, at grøn strøm med to blade var problematisk. Dette fordi det handlede om ekstra aktiviteter som for eksempel skovrejsning, der ikke er direkte knyttet til elproduktet. Green Power Denmark fortsætter deres vigtige arbejde med at fremme et transparent, markedsdrevet certifikatmarked. De ønsker at sikre, at forbrugerne fortsat har mulighed for at bidrage til omstillingen fra fossile brændsler til bæredygtig energi. Og det er vi hos Velkommen naturligvis glade for!

Kilde: Green Power Denmark.

Hvad betyder det for dig som forbruger?

Den gode nyhed er, at ophævelsen af mærkningsordningen, ikke ændrer på det produkt, Velkommen tilbyder vores kunder. Vi forsætter med at indkøbe grøn strøm svarende til dit forbrug.

Det betyder, at du stadig kan få en elaftale hos Velkommen, der både er grøn og billig.

Mor og datter med hund der har grøn elaftale der førhen var anmærket med to grønne blade

6 fordele ved en elaftale fra Velkommen

✔️ 0 kr. i oprettelse og abonnement til 1 kr.
✔️ Variabel elpris, så du kan udnyttet strømmen, når den er billigst
✔️ Grøn strøm fra vedvarende energikilder
✔️ Personlig kundeservice
✔️ Fri app og nyttige genveje
✔️ Ekstra besparelser via fri adgang til Rabatunivers.

Vi er sammen om at skabe en grønnere fremtid – start med dit valg af elaftale.