Velkomsttilbud

Betingelser for Velkomsttilbud hos Velkommen

Udstedt af Velkommen A/S, Lyngby Torv 1, 2. tv., 2800 Kgs. Lyngby, CVR-nr. 37960705 (herefter ”Velkommen”). E-mailadresse kundeservice@velkommen.dk og telefonnummer (+45) 70807800.

 

Særlige betingelser for Velkomst-kampagnen

Disse betingelser for Velkomsttilbud gælder i tillæg til Velkommens generelle betingelser for elhandel, som er tilgængelige her: https://velkommen.dk/betingelser/leveringsbetingelser/

Disse betingelser for Velkomsttilbud gælder således særligt for Velkommens særtilbud og kampagner om ”velkomstprodukter”, som Velkommen fra tid til anden tilbyder i forbindelse med indgåelse af aftaler om køb af el eller andre ydelser fra Velkommen.

Når du indgår en elaftale med Velkommen med tilbud om at modtage et velkomstprodukt, vil du – som udgangspunkt inden for 14 dage fra elaftalens indgåelse – få adgang til at bestille et valgfrit velkomstprodukt hos Velkommen. Dog kan bestilling af velkomstproduktet tidligst ske 45 dage før din elleverance fra Velkommen begynder.

Bemærk, at velkomsttilbuddet er forbundet med og udgør en del af din elaftale hos Velkommen. Du kan derfor ikke benytte tilbuddet om et velkomstprodukt fra Velkommen uden samtidig at indgå en aftale om køb af el fra Velkommen. Vi tager ligeledes forbehold for tilgængeligheden og leveringstiden for de enkelte velkomstprodukter. Hvis en vare ikke er på lager, kan den dog som regel stadig bestilles, hvorefter den sendes, når produktet igen er på lager. Alternativt kan der vælges et andet produkt, som er på lager.

Det produkt, du får tilsendt som en del af Velkomsttilbuddet, kan ikke efterfølgende ombyttes til kontanter eller andre produkter.

Hvis du fortryder indgåelsen af din elaftale hos Velkommen, og derfor annullerer aftalen med Velkommen (se nærmere herom i vores generelle leveringsbetingelser), mister du dermed også retten til at modtage et velkomstprodukt fra Velkommen. Hvis produktet allerede er afsendt, når du fortryder elaftalen med Velkommen, skal du returnere det valgte produkt. Læs nærmere herom nedenfor.

 

Særligt om returnering af velkomstproduktet, hvis du fortryder elaftalen

For elaftalen gælder der en bindingsperiode på 5 måneder. Det betyder, at aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse (dvs. når bindingsperioden er udløbet). Derefter kan du til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Du har imidlertid fortrydelsesret, hvilket betyder, at du inden for 14 dage fra din tilmelding til elaftalen hos Velkommen kan træde tilbage fra aftalen. Hvis du ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte os på følgende e-mailadresse: kundeservice@velkommen.dk eller tlf. 70807800.

Bemærk dog, at hvis du fortryder aftalen, skal du uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har givet os besked om fortrydelse af aftalen, sende produktet retur til Velkommen. Produktet skal sendes til vores logistiske partner, MS Branding A/S, på følgende adresse:

MS Branding A/S
Ellekær 6A, st.
2730 Herlev
Att: Velkommen A/S

Du skal selv afholde udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af produktet.

Manglende returnering vil medføre en opkrævning på et beløb, der svarer til produktets markedsværdi.

Hvis du returnerer produktet i en stand, der ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, og hvad man normalt har lov til i en forretning, og produktets værdi er forringet som en følge heraf, vil du blive opkrævet et beløb, der svarer til værdiforringelsen.

 

Særligt om returnering og ombytning af defekte velkomstprodukter

Ønsker du at reklamere over et defekt velkomstprodukt, bedes du i første omgang kontakte Velkommens kundeservice: kundeservice@velkommen.dk eller tlf. 70807800. Du bedes sende os dit kundenummer og et billede af produktet sammen med en beskrivelse af defekten. Husk at anføre, at der er tale om en reklamation. Vi vil ud fra dette i første omgang træffe beslutning om, hvorvidt produktet skal sendes retur.

Bliver din reklamation godkendt, uden at vi ønsker produktet returneret, vil du få adgang til at bestille det samme velkomstprodukt (eller et andet tilsvarende velkomstprodukt) hos Velkommen.

Bliver din reklamation godkendt, men ønsker vi produktet returneret, refunderer vi rimelige fragtudgifter til returnering af produktet. Du vil derefter få adgang til at bestille det samme velkomstprodukt (eller et andet tilsvarende velkomstprodukt) hos Velkommen.
Hvis vi har brug for at undersøge produktet, for at kunne vurdere din reklamation nærmere, skal produktet sendes retur til os med ansvarlig emballage til den ovennævnte adresse:

Ellekær 6A, st.
2730 Herlev
Att: Velkommen A/S

Du skal i så fald betale udgifterne til returnering af produktet i første omgang. Hvis reklamationen efterfølgende godkendes, vil du blive refunderet for udgifterne til returnering af det fejlbehæftede produkt (inden for rimelighedens grænser). I sådanne tilfælde skal du kunne fremvise en kvittering for udgifterne til returnering af produktet, så det er vigtigt, at du gemmer denne.

Bliver din reklamation efter vores nærmere undersøgelse af produktet ikke godkendt, vil vi sende produktet tilbage til dig igen, og du vil ikke blive refunderet for den fragt, du betalte i forbindelse med din reklamation.

 

Klageadgang og øvrige vilkår

Hvis du ønsker at klage, bedes du i første omgang sende en mail til kundeservice på e-mailadressen: kundeservice@velkommen.dk. Herefter vil Velkommen gennemgå sagens oplysninger og træffe en beslutning på baggrund heraf.

Hvis du ikke er enig i Velkommens beslutning, kan du klage til:

Ankenævn for Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00 eller på post@energianke.dk www.energianke.dk.

Hvis du er forbruger og har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Se i øvrigt vores generelle forretningsbetingelser, der regulerer selve elaftalen mellem dig og Velkommen, på https://velkommen.dk/leveringsbetingelser

Disse Velkomstbetingelser er senest opdateret den 11. november 2021.