Stoetteprojekter

Støtteprojekter
Sammen om de gode formål

I Velkommen er vi som en stor familie. En familie som gerne vil hjælpe andre!
Velkommen gerne vil give mere! Vi ønsker at støtte meningsgivende projekter til gavn for en grønnere, mere udviklet og bedre verden. Herunder kan du se et udsnit af vores støtteprojekter til gavn for de større formål.
Som en del af familien kan du være med til at bestemme, hvad eller hvem vi skal støtte op omkring – hver måned hele året rundt!

Hjælp hvor det giver mening

En grønnere fremtid

Det kommer ikke bag på nogle, at klimakrisen udgør en kæmpe trussel for os alle. Konsekvenserne af vores handlinger rammer os hårdere år for år, hvor blandt andet skovbrænde har lagt et stort pres på store befolkningsgrupper i 2021. Selvom vi måske ikke mærker det i lige så høj i grad i vores lille trygge Danmark endnu, bliver vi nødt til at indse at klimakrisen kommer til at yde indflydelse på alles eksistensgrundlag. Vi støtter selvfølgelig allerede den grønne omstilling, givet vores produkt “GrønEl”, men ønsker naturligvis at gøre mere gennem meningsfulde og afgørende tiltag.

Vi ønsker at hjælpe der hvor det kan mærkes, hvorfor beskyttelse og genoprettelse af naturen synes essentiel. Således kan vi værne om vores naturlige ressourcer og sikre de fremtidige generationer.

Værne om menneskeligheden

Vores forretning handler om mennesker, hvor tryghed, stabilitet, tillid og overskuelighed er i højsædet. Ligeså ønsker vi at værne om befolkningen i vores støtteprojekter. Vi ønsker at støtte de gode formål – store som små. Verden skal være et godt sted for alle, som vi gennem indsamling og fælleskab kan tage hånd om.

Den Danske Naturfond

Danmark redder jord

Tilbage i maj bakkede Velkommen i fællesskab med vores fantastiske kunder op omkring at frede og sikre mere af den danske natur, da Den Danske Naturfond i samarbejde med TV 2 samlede ind i Danmark redder jord. Her sikrede vi i fællesskab, at 833 kvadratmeter dansk natur nu får lov til at være natur for altid!

Vores donation er gået til at indkøbe 100 hektar i Åmosen, Ulkestrup Lyng, som er en af de få sidste højmoser på Sjælland. I fællesskab har vi været med til at sikre nye levesteder for en række sjældne arter og uvurderlige stenalderbopladser.

Projektet er forhåbentlig kun første skridt i en større naturindsats i Store Åmose i samarbejde med de tre kommuner, Sorø, Holbæk og Kalundborg, Naturpark Åmosen, Slots- og Kulturstyrelsen og Miljøministeriet.

Stoetteprojekter
Stoetteprojekter

Mere om projektet

I Velkommens ånd støtter vi selvfølgelig truede og sjældne dyr og planter. Mere end 2.400 arter er i fare for at forsvinde. Derfor har vi støttet med 11.260 kr. til Danmarks naturfond. Dette beløb går ubeskåret til opkøb af mere vild og enestående dansk natur.

Støtten sikrer naturen, hvor den findes og er truet, og genopretter den, hvor den før har været.

Vi glæder os til at kunne støtte lignende projekter i fremtiden, så vi sammen kan få en grønnere hverdag.

Knæk Cancer indsamlingen

Velkommen donerede i 2021 11.300 kr. til Knæk Cancer.

Knæk Cancer

Hvert år rammes flere tusinde af kræft. Faktisk bliver hver tredje dansker ramt af den frygtelige sygdom, og med det følger endnu flere pårørende.

Vi donerede i første omgang 10.000 kr. til Knæk Cancer, men for at understrege vigtigheden af, at vi alle er fælles om denne kamp mod kræft, donerede vi yderligere 10 kr. for hvert like af vores Facebook opslag.

Sammen er vi stærkere. Det fremhæves af, at vi sammen endte med at donere 11.300 kr. til det gode formål – kræftens bekæmpelse.

Pengene går ubeskåret til behandling, pleje, overlevelse og forebyggelse mod kræft. Puljen bidrager således som økonomisk støtte til forskningsprojekter til gavn for kræftpatienter for at højne sygdommens overlevelsesprocent. Kræftdiagnosen har været stødt stigende i en lang årrække, hvorfor vi ser dette støtteprojekt som yderst meningsgivende.

Stoetteprojekter
knaek-cancer-stoette

Sammen i kampen mod luftforurening og kræft

Hver gang vores fantastiske kunder forbruger 1 kWh strøm er de faktisk en del af kampen mod kræft. Risikoen for lungekræft stiger når uden- og indendørs atmosfæren indeholder partikler og/eller dieseludstødning, hvor Danmark især er præget af partikler fra trafik og brændefyring.

Som Velkommen-kunde forbruger man 100% klimakompenseret strøm til huset, elbilen, virksomheden el. lign. Den grønne strøm bidrager til en klimavenlig hverdag med mindre luftforurening, og af den grund er vores kunder med til at sænke risikoen for lungekræft hos sig selv og sine medmennesker.

Støtte til julemærkehjemmene

Hjælp til en ny start

Alt for mange børn og unge slås med ensomhed og mobning, der resulterer i lavt selvværd. Vi vil gerne være med til at give Danmarks fremtid en ny start på hverdagen. Derfor har vi i år, 2021, doneret 5.000 kr. til de danske Julemærkehjem.

På Julemærkehjemmene får børnene en række forskellige værktøjer, som kan hjælpe dem med at finde deres styrker og svagheder og dermed få højere selvtillid. Julemærkehjemmenes hjælp bidrager med redskaber, som kan gavne børnene resten af deres liv.

Givet vores forretningsgrundlag som handler om mennesker – og mennesker kræver tid og nærvær. Kort sagt at føle sig velkommen. Derfor synes det helt naturligt for os at støtte udsatte børn og unge i Danmark, så de igen kan indgå i fælleskabet i deres omgangskreds.

Læs mere om de danske Julemærkehjem på knappen herunder. På siden kan du desuden selv donere et beløb.

Julemaerkehjem
Partnerskaber

Partnerskaber

Vi ønsker desuden at støtte fælleskabet, gode minder og store drømme. Derfor har vi hos Velkommen en række partnerskaber som vi er stolte af. Vi stræber efter rækkevidde i vores sponsorportefølje, hvorfor vi ønsker at understøtte udviklingen fra de helt unge talenter til de allerstørste ambitioner. Ligeså støtter vi både lokalt, regionalt og landsdækkende. Alle er velkommen.

Er du selv interesseret i at blive partner, eller ønsker du at læse mere om vores aktuelle partnerskaber, så klik “Partnerskaber” herunder.