Hvad er fordelene med Mit Hjem

Opdateret 30/12/2019

Når du samler dine abonne­menter hos Velkommen, får du bedre priser eller forbed­rede produk­ter. Eksem­pelvis ned­sætter vi prisen på dit bred­bånds­abonne­ment, hvis du også køber et mobilabonnement hos Velkommen.

For at opnå Mit Hjem-fordele skal du have mini­mum to for­skel­lige pro­dukter (eksempelvis mobil og bredbånd) fra Velkommen.

Technician Assistance

Dedikeret service

Du kan altid kontakte Velkommens kunde­service og få hjælp til din for­bin­delse.