kWh

kWh pris

Her på siden kan du blive klogere på en kWh, og få en bedre forståelse for dit forbrug og din elregning.

Hvad er en kWh?

Forkortelsen for kilowattimer er kWh og følgende står for:

 • k: Dette står for kilo (i denne sammenhæng 1.000).
 • W: er en betegnelse for watt, som måler effekten af det dit apparat yder.
 • h: er en forkortelse for det engelske ord hour, som betyder time.

kWh er en betegnelse for kilowatt-time, og begrebet dækker over en mængdeangivelse for den strøm som du forbruger. kW er en effektangivelse, dvs. den måleenhed, der bruges når man snakker elektricitet. Man finder frem til størrelsen af kWh, ved at gange effekten med det antal timer som et apparat har været i brug. Du har brugt 1 kWh, når du har brugt 1000 W over en time.

Hvordan hænger kWh-prisen sammen med min elregning?

Din elregning består af dit faktuelle strømforbrug, hvor du betaler pr. kWh som du forbruger. Din kWh-pris tager udgangspunkt i timepriserne på den børs, hvor din el bliver forhandlet. Prisen på en kWh svinger i løbet af året og fastsættes af din eludbyder. Denne pris kan være fast eller variabel, alt efter hvilken aftale du har indgået med dit elselskab.

Hvorfor skal du vælge Velkommen?

Velkommen_Billig_grøn_el

Grøn el

Certificeret bæredygtig energi fra vedvarende energikilder til lave priser.
Elpriser der er billigere end markedet

Billigere elpriser end gennemsnittet i 2020

Elpriser der lå under markedsgennemsnittet sidste år
Velkommen_Gratis_abonnement

0 kr. i abonnement

Ja, du læste rigtigt – nul. Alene på det her punkt adskiller vi os fra de fleste el-selskaber.

Værd at vide

kWh står får kilowatt-time og er en betegnelse for den mængde strøm, der forbruges på en time.

En kWh svarer til 1.000 watt. Hvor meget strøm du kan få for en kWh afhænger af dit apparats effekt. Du kan typisk aflæse effekten direkte på apparatet eller på den medfølgende vejledning.

Du kan omregne watt til kWh ved at dividere antallet af watt med 1.000 og gange det med den tid dit apparat er i brug.

kWh-prisen fastsættes af din eludbyder, og tager udgangspunkt i timeprisen på elbørsen, hvor din strøm bliver forhandlet. Derfor er kWh-prisen enormt foranderlig.

Man siger dog, at gennemsnitsprisen for en kWh er 2,25 kr. Prisen for 50 kWh bliver derved 2,25 kr. * 50 = 112,5 kr.

Gennemsnitsprisen for en kWh estimeres til at være omtrent 2,25 kr. Prisen for 1.000 kWh udregnes derfor til at være 2,25 kr. * 1.000 = 2.250 kr.

Da markedskræfterne; udbud og efterspørgsel spiller en essentiel rolle for prissætningen på en kWh, er det vigtigt at pointere, at kWh-prisen ikke er fast, men en yderst dynamisk faktor.

kWh-prisen afhænger af udbud og efterspørgsel, hvorfor en kWh er billigst når elnettet er mindst belastet.

Elnettet er mindst belastet udenfor primetime i de danske hjem, som typisk ligger i tidsrummet 17:00-20:00 i vinterhalvåret. Hvis du gerne vil spare på din elregning, kan det derfor være en rigtig god ide at flytte forskellige energikrævende gøremål til tidspunkter udenfor dette tidsrum.

Af helt naturlige årsager er elnettet mindst belastet om natten, hvorfor det også er langt billigere at forbruge strøm her.

Hvad koster en kWh?

Sådan fastsættes prisen på en kWh

Prisen på en kWh fastlægges af din givne eludbyder, og tager udgangspunkt i prisen på en kWh på den børs, hvor din strøm bliver forhandlet. Udbud og efterspørgsel, vejrforhold og priser på brændstof er bare nogle de faktorer, der spiller en rolle for prissætningen af strøm. Faktisk er elmarkedet et af de mest foranderlige og dynamiske markeder. Du kan selv følge med i kilowatt-timeprisen på Nord Pool Spot ved at klikke her. På siden ser du, at priserne er lavest på de tidspunkter, hvor strømmen er mindst efterspurgt, hvilket især er om natten – og omvendt er prisen højest i tidsrummet 17:00 – 20:00, hvor efterspørgslen efter strøm er størst.

Gennemsnitsprisen på en kWh

kWh-priser svinger faktisk helt ned på timeniveau. Dog estimeres gennemsnitsprisen for en kWh til at være 2,25 kr. i 2021. Hvis du er nysgerrig på det helt præcise tal, kan du aflæse dette på din elregning.

Hvis du gerne vil spare penge på elregningen, kan det betale sig at sætte sig ind i markedet, da prisen på den rene strøm varierer alt efter hvilken eludbyder du vælger.

Nogle elselskaber opkræver for eksempel et abonnement for at være kunde hos dem. Hos os opkræver vi intet abonnement, og sælger desuden billigere el. Vores priser har i hele 2020 ligget under markedsgennemsnittet – og dette selvom vi kun sælger grøn strøm. Det kan du læse meget mere om ved at klikke på knappen herunder.

Vest
Øst

kWh-beregner

Hvor meget strøm bruger dit elapperat?

Indtast hvor mange watt din enhed bruger.

Hvor mange kWh svarer:

Årlig_kWh_for_en_husstand

En husstands årlige forbrug til?

Det er selvfølgelig forskelligt hvor mange kWh en husstand bruger om året. Det afhænger jo både af husstandens størrelse, antallet af energikrævende apparater, størrelsen på huset/lejligheden og meget mere.

Man siger dog, at en husstand bestående af 2 voksne med 2 børn, har et typisk elforbrug svarende til 4.000 kWh om året. Med en gennemsnitspris pr. kWh på 2,25 kr. svarer det til 9.000 kr. årligt.

kWh_for_elbiler

En elbil til?

En elbil bruger cirka 17,71 kWh pr. 100 km. Det svarer til 5,83 km pr. kWh.

Det er naturligvis individuelt hvor mange km man kører om året. Dog estimeres det gennemsnitlige årlige antal kilometer til at være 17.000 km. Elbiler bruger derfor i gennemsnit 2.915,95 kWh om året.

Koncert_5G

Roskilde festival til?

Et af årets største begivenheder er Roskilde festival.

De otte scener, madlavning samt nedkølingen af diverse mad- og drikkevarer udgør et stort forbrug af strøm. Faktisk bruger Roskilde Festival et sted mellem 400.000 – 600.000 kWh på otte dages festival.

Med en gennemsnitspris på 2,25 kr. pr. kWh, svarer det til et sted mellem 900.000 kr. – 1.350.000 kr.

Sådan hænger prisen for en kWh sammen

Elregningen består af flere forskellige poster. Det skyldes, at der er flere forskellige aktører, som er med til at sikre strøm i dine stikkontakter derhjemme. Dette gør det nemmere for dig som kunde, da du ikke skal afregne enkeltvist til diverse aktører.

Prisen for en kWh

Faktisk repræsentere dit rene strømforbrug blot 19% af den samlede kWh-pris, mens de resterende 81% placerer sig på andre poster, hvor flertallet af disse er udenfor din indflydelse.

Nedenfor giver vi dig et overblik over hvor meget elregningen forskellige poster udgør:

 • Dit rene strømforbrug – cirka 19%
 • Betaling til netselskabet og transport – cirka 19%
 • Moms – cirka 20%
 • Afgifter til staten – cirka 37%
 • PSO betaling – cirka 3%
 • Abonnement til din leverandør – cirka 2%

Hvis du gerne vil have et større indblik i hvad ovenstående poster går ud på, kan du klikke på knappen herunder.

Historisk besparelse ift. markedsgennemsnittet

Lejlighed i Østdanmark

Årlig-besparelse-gennemsnitsmarkedet-lejlighed-prisberegner

I 2020 kunne et par i en lejlighed have sparet

687,56 kr.

Regnet på baggrund af to voksne i en lejlighed på 75 m2 med forbrug på 2500 kWh om året.

Hus i Vestdanmark

Årlig-besparelse-gennemsnitsmarkedet-hus-prisberegner

I 2020 kunne en familie i hus have sparet

628,50 kr.

Regnet på baggrund af to voksne og to børn i et hus på 100m2 med et forbrug på 4000 kWh om året.

Hus m. varmepumpe i Vestdanmark

Årlig-besparelse-gennemsnitsmarkedet-villa-prisberegner

I 2020 kunne en familie i hus m. varmepumpe have sparet

438,75 kr.

Regnet på baggrund af to voksne og to børn i et hus på 130 m2 m. varmepumpe og forbrug på 10.000 kWh om året.

Den historiske prisudvikling for en kWh

Historikken for kWh-prisen

Liberaliseringen af elmarkedet i 2003 betød, at privatforbrugere fik frit valg til at vælge deres foretrukne elleverandør. Liberaliseringen skaber konkurrence mellem diverse elselskaber på markedet, som danner grundlag for fair priser på el til de danske forbrugere. Dog er kWh-prisen steget siden elmarkedet blev frit i 2003. Det skyldes dog hverken grådige virksomheder eller en stigning på den rene el.

Den stigende kilowatt pris skyldes den grønne omstilling og de dertilhørende forhøjede afgifter, herunder PSO-afgift, investeringer i grøn energi samt udgifter til energisparerådgivning.

Selvom vi befinder os på et variabelt marked, er det en god tommelfingerregel, at regne med en gennemsnitspris på 2,25 kr. pr. kWh.

kWh-prisen havde markante svingninger i 2018

Det er enormt svært at anslå en helt præcis pris pr. kWh, da der er mange forskellige faktorer som spiller ind herpå. I sommeren 2018 så vi for eksempel markante svingninger i kWh prisen, på grund af den lange og varme sommer.

Da en stor del af den danske strøm produceres via vindmøller, vil tørke og vindstille vejr medføre underkapacitet i elnettet. Efterspørgslen overstiger udbuddet, hvorfor kWh-prisen skød i vejret i sommeren 2018.

kWh

Vil du også hjælpe klimaet?

Vi indkøber certifikater, der stammer 100% fra grønne kilder – på den måde er du sikret grøn strøm. Tidligere har vi købt certifikater fra både norsk vand og dansk vind, og vi vil i fremtiden selvfølgelig også sørge for at indkøbe 100% fra grønne energikilder for dit forbrug.

Grøn strøm fra vandkraftværker
GrønEl
Certificeret-grøn-strøm
Med dette produkt får du:
 • 100% certificeret el fra grønne kilder
 • Gratis oprettelse
 • Lav elpris der følger markedet

Værd at vide…

Hvor mange kWh er det normalt at forbruge?

Det er selvfølgelig meget individuelt hvor mange kWh du forbruger. Det er naturligvis betinget af din husholdningsstørrelse, hvor energikrævende dine apparater er, hvor stor din bolig er osv.

Gennemsnitligt forbruger en dansker omtrent 1.600 kWh om året, mens en gennemsnitsfamilie bestående af 2 voksne og 2 børn forbruger 4.500 kWh om året.

Da flere og flere af vores foretagender i hverdagen bliver elektrificeret, kan man forvente, at det gennemsnitlige kWh om året vil stige.

Hvad koster 1 kWh?

kWh prisen afhænger af en række forskellige faktorer såsom vejrforhold, oliepriser, elnettets belastning på tidspunktet du forbruger strøm og mange flere. Faktisk er elprismarkedet et af de mest dynamiske markeder, hvorfor det er svært at fastslå en præcis pris for en kWh.

Man kan dog udlede en gennemsnitspris for 1 kWh, som er cirka 2,25 kr.

Hvor meget CO2 udleder en kWh? 

Danmark har en målsætning om et 100% grønt energiforbrug i 2050. På bare fem år har vi sænket CO2-udledningen med hele 34%. Med det store politiske fokus på området, og den enorme investering i grøn forskning, teknologi og innovation er Danmark godt på vej mod sigtepunktet om et CO2 neutralt Danmark i 2050. Heri spiller vindenergien en væsentlig rolle, for det kommer nok ikke bag på nogle, at den største fordel ved vindmølleenergien er, at denne er klimavenlig og dermed ikke forurener vores jordklode. En beregning fra det Europæiske Miljøagentur viste, at de eksisterende vindmøller i 2020 kunne dække EU’s samlede forbrug af el hele tre gange.

På visse tidspunkter med meget blæst, producerer vindmøllerne mere energi end vi forbruger. På den måde opstår der overskudsenergi, som kan bruges til fremstilling af CO2 neutrale syntetiske brændstoffer, hvorfor fossile brændstoffer som diesel, naturgas m.fl. produceres, og kan forbruges på bæredygtig vis.

Vindmølleteknologien udgør omtrent halvdelen af det samlede energiforbrug i Danmark, og dette kan ses på den gennemsnitlige CO2-udledning pr. kWh. Kigger man på CO2 udledningen pr. kWh i 2020, udledte en kWh i gennemsnit 132,5 g CO2. Dette er et fald på 1,89% siden 2019, hvor en kWh gennemsnitligt udgjorde 135 g CO2 pr. kWh. Med det enorme politiske fokus på forskning i teknologi og innovation på det grønne område, kan vi forvente, at denne nedadgående tendens i CO2 indholdet pr. kWh fortsætter.

Hvor meget strøm kan jeg forbruge for en kWh?

Hver gang du bruger dine energikrævende apparater derhjemme, koster det dig penge. Da der findes utallige apparater med forskellige effekter, kan det være svært at sætte tal på hvad det præcist koster dig hver gang du tænder for tv’et, sætter opladeren i stikkontakten eller noget helt tredje.

For at give dig et indblik i en kWhs størrelse kan du for eksempel sætte en vask over eller have køleskabet kørende i 2 døgn for 1 kWh.

Vi kan dog ikke give dig et præcist svar på kWh størrelsen, idet der er forskel på om du for eksempel har et originalt køleskab, eller om du eventuelt har et energiklasse A+ køleskab, som ikke kræver ligeså meget strøm.

Hvordan udregner jeg mine apparaters kWh forbrug?

Du kan nemt og hurtigt selv udregne dine forskellige elartiklers forbrug af kWh. Du skal blot kende dit givne elapparats forbrug af watt (effekten af det dit apparat yder). Dette fremkommer typisk af vejledningen til dit apparat, eller er markeret direkte på det strømkrævende apparat.

For at udregne dit kWh-forbrug af et enkelt apparat skal du dividere watt (effekten) med 1.000 – og gange dette med hvor lang tid apparatet har været i brug.

Har du for eksempel en standerlampe som bruger 40 W dividerer du dette med 1.000 – dvs. 0,040 kW. Hvis standerlampen er tændt i 2 timer med en kilowattimepris på 2,25 kr., så koster det 0,040 kW*(2,25 kr.*2)= 18 øre.

Strøm måles i watt og har forskellige mængdeangivelser 

Ligesom vi måler vægt i gram og kilo, har elektriciteten også en specifik måleangivelse. Elektriciteten måles i watt, og der findes en række forskellige mængdeangivelser for elektricitet, som afhænger af hvor kraftig eller effektiv strømmen er. Som det fremkommer af din elregning, måles den strøm som du forbruger i kW. En enkelt kW svarer til 1.000 watt.

Et højt forbrug af watt betegnes ved følgende:

Megawatt (MW) = 1.000 kW

Gigawatt (GW) = 1.000.000 kW

Terawatt (TW) = 1.000.000 MW

Hvor kan jeg se mit forbrug af kWh?

Dit forbrug af kWh fremkommer af din elregning. Hver regningsperiode får du en opgørelse over hvor mange kWh din eludbyder forventer, at du vil bruge, holdt op imod hvor meget du rent faktisk har brugt.

Da man betaler aconto for strøm, bliver man opkrævet for det forventede forbrug. Dit forventede forbrug er baseret på oplysninger fra dit lokale netselskab (dem der har kablerne der transporterer strømmen til dit hjem), som baserer sig på din husstands størrelse samt det tidligere forbrug på adressen i samme periode. Sommetider vil det estimerede forbrug for perioden ikke stemme overens med det faktiske forbrug. Hvis du har brugt mere strøm end forventet, vil du blive opkrævet dette på din næste elregning. Hvis du derimod har brugt mindre strøm end det estimerede, vil dette beløb overgå til næste periode, hvorfor du vil blive opkrævet mindre på din næste regning.

Din eludbyder regulerer helt automatisk dette, så du behøver ikke at foretage dig yderligere, hvis du har brugt flere eller færre kWh end forventet.

Hvordan bruger jeg færre kWh?

Vil du gerne spare lidt på den næste elregning? – Så skal du bruge færre kWh. Der er heldigvis en masse du selv kan gøre for at nedbringe dit forbrug af kWh. Nedenfor får du et par forslag til hvad du selv kan gøre, for at spare på strømmen.

 1. Brug mindre strøm mellem 17:00 – 20:00 i vinterhalvåret
  Da der for nyligt er indført tidsdifferentierede tariffer, belønnes man for at tænke over sit strømforbrug. Det betyder, at strømmen koster mere når elnettet er mest belastet – og omvendt. Det kan derfor betale sig at sætte opvaskemaskinen i gang, vaske tøjet eller noget helt tredje, udenfor primetime i de mange danske hjem. Elnettet er typisk mest belastet mellem 17:00 – 20:00 i vinterhalvåret, idet vi bruger lys, laver mad, har tv’et tændt osv., i netop dette tidsrum. Så skal du spare på strømmen, kan det betale sig at flytte ovenstående energikrævende gøremål til andre tidspunkter på dagen.
 2.  Sluk HELT for dine apparater
  Standby-knappen betyder ikke, at du har slukket for dit apparats strømforbrug. Ofte ser du en lille rød lampe, som lyser på dit givne elapparat. Denne lampe betyder, at dit strømkrævende apparat stadig trækker strøm. Et godt tip er at købe en elspareskinne, hvor stikket fra flere af dine elapparater kan sidde i. Elspareskinnen har en slå til- og fra knap på siden, hvorved du kan henholdsvis tænde eller slukke alle dine elapparater på en gang. På den måde er du sikker på, at alle dine energikrævende apparater er helt slukket, når du ikke bruger dem.
 3. Sluk routeren når du ikke bruger den 
  Der kan faktisk være en del penge at spare, hvis du slukker for din WiFi router, når du ikke bruger den. Det er selvfølgelig irriterende at skulle tænde og slukke for din WiFi router hver eneste dag, og vente en krig på at den starter op. Vi vil naturligvis have WiFi tilgængeligt hele tiden derhjemme. Men tager du for eksempelvis på ferie, så kan det være en rigtig god ide at slukke for din router.

Vil du have flere sparetips? Så læs vores artikel 7 enkle sparetips, og få ideer til hvordan du kan spare penge på den næste elregning.