Elprisernes scenarie i 2022

Forventningen til elpriserne i 2022

Elpriserne har haft et foranderligt år, hvor en hurtig genåbning af verdens lande og andre faktorer på markedet, har sat et pres på elprisen. Efterspørgslen på energi overstiger udbuddet, og derfor oplever vi historisk høje elpriser lige nu. Man betaler øjeblikspriser for el, hvorfor alle forbrugere landet over rammes af de stigende elpriser. Danmark har EU’s højeste afgift på almindeligt elforbrug, hvor regeringen ser mulighederne i at sænke afgiften, for at lette danskernes elregning. I et nyligt udspil af regeringen fremlægger de at sænke elafgiften i bidder frem mod 2030. Set i lyset af de aktuelle exceptionelt høje elpriser, ønsker regeringen at tage en stor mundfuld nu, hvor målet er at sænke elafgiften til 0,71 kr. i 2022 fra de nuværende 0,90 kr. plus moms pr. kWh.

Billigere elregning i 2022

Det er selvfølgelig svært at spå de fremtidige priser på el, givet et yderst dynamisk og foranderligt marked. Man må dog alt andet lige forestille sig, at regeringens udspil om at sænke elafgiften vil drive rentable dispositioner mod forbrugernes elregning. De skyhøje elpriser ligger et økonomisk pres på danskerne, hvorfor man kan forvente at samfundsmæssige- og politiske initiativer vil medføre en reducering i elregningen. Det klimamæssige fokus i den politiske diskurs foranlediger desuden en yderligere udbygning af store vindmølleparker, som et middel til målet om at løse energikrisen. Det skaber et større udbud af energi som kan møde efterspørgslen, hvorfor prisernes forudsætning for at regulere sig tilbage til et stabilt niveau forbedres. På baggrund heraf forventer vi, at elpriserne vil falde i 2022.

Verdensbanken bekræfter denne hypotese i deres udtalelse om et forecast for elprisernes scenarie i 2022. Her fremlægger de, at elpriserne vil forblive på det højeste niveau i første halvår af 2022, men i takt med at udbuddet stiger forventer man, at elpriserne vil stabilisere sig tilbage på et konventionelt niveau. Selvom verdensbankens prognose ikke udtaler sig specifikt om de danske elpriser, er det vigtigt at fremhæve globaliseringens betydning for markedet. Markedet må således ses i et internationalt perspektiv, hvor flere forskellige elementer har kausalitet imellem, hvorfor hele markedet sammenknyttes på globalt plan.

 

Det påvirker elpriserne

Markedskræfterne

Elpriserne bliver forhandlet på en børs, præcis ligesom på aktiemarkedet. Elmarkedet er et af de mest foranderlige og dynamiske markeder, som forklarer hvorfor elprisen kan svinge helt ned på timebasis. Udbud og efterspørgsel er derfor en af de helt store drivkræfter for els prissætning.

Prisen på fossile brændstoffer

Der foreligger en tydelig korrelation mellem priserne på de fossile brændstoffer og elpriserne. Det afspejles tydeligt lige nu, hvor vi ser at priserne på fossile brændstoffer, er på lige fod med elprisernes høje niveau.

Vejret

Vejret er endnu en determinant for elprisernes niveau. Det er der en række årsager til. En stor del af energien i Danmark, kommer fra vindenergi. Når vi oplever perioder med mindre blæst, vil vindmøllerne ikke producere lige så meget energi, hvorfor udbuddet falder, mens efterspørgslen forbliver stabil. Desuden betyder vejret også en del for hvor meget strøm som efterspørges. Om sommeren hvor vi har lange lyse dage, er efterspørgslen efter strøm altså lavere, mens det modsatte vil gøre sig gældende om vinteren.

Den grønne omstilling

Som et led i udviklingen mod en grønnere verden, ønsker regeringen som en del af sin energistrategi, at Danmark skal være uafhængig af olie, gas og kul i 2050. Grøn omstilling kræver teknologisk udvikling og forskning inden for grøn energi. Vi løfter i samlet flok, hvorfor vejen til et CO2 neutralt Danmark, kommer til at koste alle forbrugere. Det ser vi blandt andet på elregningen, hvor vi betaler elafgift. Vi kan dog forvente at denne falder, hvor den vil komme til at falde med en stor bid i 2022, for at imødekomme de historisk høje elpriser.

Vores elpriser

Ingen “smarte” produkter eller uigennemskuelige prissammensætninger.

Billigere elpriser end gennemsnittet i 2020

Vores produkter har variable priser, som i hele 2020 har ligget under markedsgennemsnittet – og dette selvom vi kun sælger el fra vedvarende energikilder. I grafen kan du se vores gennemsnitspriser i både øst og vest for 2020 sammenlignet med gennemsnitsprisen for variable produkter på markedet.

Husk at gennemsnitsprisen i 2020 ikke nødvendigvis er et udtryk for prisen i dag, da vores produkter følger de variable elpriser på elmarkedet. Du kan se vores aktuelle produkter og priser herunder.

Vest
Øst

Vil du have elpriser der er billigere end markedsgennemsnittet?

Bor du øst eller vest for Storebælt?
Vest
Øst
Grøn strøm fra vandkraftværker
GrønEl
Oktober gennemsnitspris
132,56øre/kWh*
0 kr. i abonnement
Med dette produkt får du:
  • 100% certificeret
    grøn strøm
  • Gratis oprettelse
  • 0 kr. om måneden i abonnement
  • Variabel pris der følger markedet
  • Gratis medlemskab i KlubVelkommen
  • Få strøm fra danske vindmøller for 9 kr./mdr.

* Elprisen er eksklusiv distribution og afgifter. Der gælder en 6 måneders bindingsperiode.

Bladene i mærkningsordningen – hvad betyder de? Læs mere

Det spørger folk om

Sammenligner man den aktuelle periode med selvsamme periode sidste år, ser man en stigning i elprisen på hele 250%. Det betyder dog ikke, at din elregning vil stige med 250%. Det skyldes, at elregningen består af en række forskellige poster, hvorfor den procentvise stigning “kun” vil være 28% for en gennemsnitlig husstand.

Der er ikke noget entydigt svar på hvornår elpriserne vil falde igen. Dog har regeringen sat ind med initiativer, der skal lette elposten i budgettet for alle danske forbrugere. Midlet er en reducering af elafgiften i 2022, som vil lette elregningen. En reducering af elafgiften vil dog ikke betyde, at elpriserne kommer til at falde. Vi kan dog forvente, at elpriserne vil stabilisere sig i 2022, da udbygningen af vedvarende energikilder skal øge udbuddet, hvorfor priserne vil falde.

Elpriserne hænger sammen med priserne på fossile brændstoffer, og den primære årsag til de høje elpriser skyldes, at prisen på naturgas næsten er seksdoblet det sidste år.

 

 

Elmarkedet er et af de mest foranderlige og dynamiske markeder, hvorfor man ikke kan konstatere en eksakt pris på el. Man kan dog estimere en gennemsnitspris for el, som i øjeblikket ligger på 2,25 kr. pr. kWh. Bemærk at el har haft en hektisk periode præget af prisstigninger, hvorfor prisen ikke afspejler tidligere gennemsnitspris.

Det er typisk billigst at bruge strøm om natten. Det skyldes, at efterspørgslen efter strøm ikke er ret stor i de sene timer. Det ligger et mindre pres på elnettet, som vil forårsage en reducering af prisen for en kWh. Man kan opleve, at der produceres mere strøm om natten end der forbruges, hvor en kWh kan komme ned under 0 øre. Forbruger du strøm på netop dette tidspunkt, bliver det selvfølgelig fratrukket din elregning.

Værd at vide…

Hvornår er elpriserne billigst?

Elnettet i Danmark er indrettet således, at al strøm der produceres blandes sammen i elnettet. Dette forårsager, at strømmen ikke går til spilde. Alle forbrugere i Danmark er forbundet til elnettet, og det betyder at elnettet kan komme under pres. De fleste danskere efterspørger strøm på samme tidspunkter i døgnet og omvendt. Markedskræfterne regulerer elpriserne, hvor udbud og efterspørgsel er afgørende faktorer for prisen pr. kWh. Når elnettet er mindst belastet vil prisen på en kWh alt andet lige, også være billigere end når elnettet er mindst belastet. På den måde er elnettet indrettes således, at forbrugere som tænker over sit elforbrug belønnes gennem prisfald på en kWh, når denne forbruges uden for de mest belastede tidspunkter. Det giver selvfølgelig intuitiv god mening, at elnettet er mindst belastet om natten og meget tidlig morgen, da de fleste danskere sover i dette tidsrum. Derfor er priserne på el generelt billigst om natten, og man oplever på nogle tidspunkter, at kWh-prisen kan komme ned under et niveau på 0 øre. Det skyldes, at der bliver produceret mere el, end der efterspørges om kan forbruges. Når du bruger en kWh der ligger under dette niveau, reduceres det selvfølgelig på din elregning.

Hvornår er elpriserne dyrest?

I forlængelse af ovenstående, vil elpriserne også være dyrest når elnettet er mest belastet. Det er det typisk i vinterhalvåret mellem 17:00-20:00, hvor der er rushhour i de mange danske hjem. Det skyldes, at de fleste laver mad, ser tv, sætter vaskemaskinen i gang eller noget helt fjerde, i netop dette tidsrum. Desuden er de mørke timer færre i vinterhalvåret, hvorfor de fleste også har lyset tændt i dette tidsrum. Efterspørgslen efter strøm er altså langt højere i dette tidsrum og denne periode. Elpriserne vil regulere sig herefter, hvorfor elpriserne vil stige.

Hvordan får jeg billig el?

Der er heldigvis en masse du kan gøre for at imødekomme en dyr elregning, for den største besparelse er faktisk dig selv. Det hele handler om at strukturere, planlægge og tænke over dit elforbrug. Selvfølgelig skal du stadigvæk kunne leve et helt almindeligt liv, og lave mad, se tv eller have lyset tændt om aftenen. Men du kan sagtens påvirke dit strømforbrug, uden det går ud over din hverdagskvalitet. Du kan f.eks. at sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen i gang uden for primetime i de danske hjem. Du kan tørre dit tøj udenfor fremfor at bruge tørretumbleren, og der er faktisk en helt masse andre ting som du kan gøre. Du kan besøge vores vidensarkiv, hvor vi har lavet flere artikler, der kan hjælpe dig med at spare på strømmen. Du finder bl.a. en af dem her.

Desuden er det en rigtig god ide holde øje med dit strømforbrug, som du har fri adgang til i vores selvbetjening. Der kan du følge med i dit forbrug helt ned på time niveau.

Hvad får elpriserne til at stige?

Vi ser lige nu exceptionelt høje elpriser – faktisk historisk høje. Elprisen er ikke noget som vi elselskaber bestemmer, men det er simpelhent markedet, der er drivkraft for de stigende elpriser. Den primære årsag til de ekstremt høje elpriser som vi oplever i øjeblikket, skyldes en næsten seksdobling af priserne på gas det sidste år. Ligeledes indgår andre fossile brændstoffer i markedet, såsom kul og olie. Når prisen skyder i vejret på disse vil elpriserne ligeledes stige. Der er dog flere faktorer som kan få elpriserne til at stige. Da en stor del af den strøm der produceres i Danmark kommer fra vindenergi, afhænger elprisen af hvor meget det blæser – jo mere blæst jo mere strøm produceres der, hvorfor udbuddet bliver større og elprisen falder. Det skyldes, at elpriserne reguleres af markedskræfterne udbud og efterspørgsel.

Forskellen på elpriserne i sommer- og vinterhalvåret

Elpriserne varierer med årstiderne. Som tommelfingeregel er elpriserne normalt lavere om sommeren end om vinteren, og det er der en helt naturlig forklaring på. Elpriserne er dyrere når elnettet er under størst belastning. Det er det selvfølgelig om vinteren hvor de mørke timer er flere, vi skruer op for varmen og har lyset længere tid tændt. Derfor vil elpriserne alt andet lige også være billigere om sommeren, hvor solens stråler opvarmer boligen og de lyse aftener er længere.

Det er dog ikke altid sådan, at elpriserne er billigere om sommeren. Det så man blandt andet i sommeren 2018, hvor ekstrem tørke og høje temperaturer satte elpriserne under pres. Som beskrevet ovenstående vil elpriserne være højere, hvis vinden ikke blæser. Derfor så man at teorien omkring lavere elpriser i sommerhalvåret ikke holdte stik i 2018.

Hvorfor er elpriserne så høje?

På elmarkedet er det indrettet således, at den dyreste nødvendige elproducerende enhed, bestemmer prisen på alt energi som udbydes til salg på det internationale marked. Da prisen på gas næsten er seksdoblet over det sidste år, har dette gjort betydelig udfald på elprisen. Gaspriserne er steget som konsekvens af en stigende efterspørgsel efter brændsler. Lagrene ligger på et lavere niveau end under normale omstændigheder, da et koldt forår og vinter har mindsket lagerenes opfyldningstid. De høje gaspriser har fået folk til at søge andre alternativer, hvorfor efterspørgslen efter kul er stødt stigende. Som resultat heraf er interessen for CO2-kvoter taget et opsving, hvor det for nylig er handlet på rekordhøjt niveau. Dette har en indvirkning for elprisens størrelse på tilsvarende vis.

Desuden består elnettet af et distributionsnet og et transmissionsnet. Transmissionsnettet sørger for at vi kan importere og eksportere strøm, og er således koblet op på vores nabolande. Norge og Sverige producerer en stor del energi gennem vandkraftværker. Da der har været mindre vand i vandreservoirerne på grund af en beskeden mængde nedbør, har det foranlediget et mindre udbud af strøm i elnettet, som har sat yderligere pres på de danske elpriser.

Hvornår falder elpriserne?

Det er usikkert hvornår elpriserne vil stabilisere sig til et normalt niveau igen. Regeringens nye udspil vil dog lette i danskernes elregning gennem en gradvis reducering af elafgiften. På baggrund af de historisk høje elpriser tages en stor del af kagen af i 2022, hvor elafgiften sænkes fra 0,90 øre pr. kWh til 0,71 øre pr. kWh. Dette vil have en direkte effekt på elregningens størrelse, men det vil ikke sænke prisen pr. kWh.

Verdensbanken har dog været ude og udtale sig om et forecast for elpriserne i 2022. De nævner, at de forventer at elpriserne vil forblive på det højeste niveau i 2022, hvor det først er i andet halvår at man vil begynde at se et fald i takt med at udbudsbegrænsninger lettes.