Klimavenlig grøn strøm

Når du vælger grøn strøm fra Velkommen, indkøber vi certifikater i strøm fra 100% vedvarende energikilder svarende til dit elforbrug.
Vi er sammen om at skabe en grønnere fremtid.

Vil du være med?

Grøn strøm i Danmark

Vi søger mod en grønnere fremtid. Uanset, hvor du orienterer dig mod, er der fokus på bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Det betyder, at strømmen, ligesom med så meget andet i dag, i højere udstrækning skal være grøn.

Hos Velkommen bidrager vi til en bæredygtig udvikling ved at tilbyde alle vores elkunder muligheden for køb af grøn strøm.

100% certificeret grøn strøm.
Fornuftige priser hvor alle kan være med.
0 kr. i abonnement til Velkommen.
0 kr. i oprettelse.

Hvad er grøn strøm? – et bæredygtigt valg mod en grønnere fremtid

Grøn strøm karakteriseres som energi, der er produceret af 100 % vedvarende energikilder som f.eks. vand-, sol og vindenergi. Elnettet i Danmark består af henholdsvis et distributions- og transmissionsnet, hvor alt el, der produceres, blandes sammen. På den måde går den strøm, der produceres, ikke til spilde. 

Det betyder dog også, at du ikke kan være sikker på, at den strøm, der kommer ud af din stikkontakt, udelukkende er grøn strøm. Når vi sælger grøn strøm, betyder det, at vi indkøber en mængde certifikater fra vedvarende energikilder, der svarer til dit forbrug. Hvis alle traf valget om kun at købe grøn strøm, ville elnettet til sidst kunne stå som en gennemført bæredygtig variabel, der udgør en enorm besparelse for det samlede CO2-udslip.

Hvor får vi vores grønne strøm fra?

Når du tager det klimavenlige valg og vælger den grønne strøm til, så fremskynder du overgangen til et Danmark bestående af 100 % grøn energi. Dit aktive bæredygtige valg giver klimaet de bedste forudsætninger, hvor du er med til at gøre en enorm forskel for en grønnere fremtid.

Hvordan fungerer det?

Men hvordan fungerer det egentlig, spørger du måske. I Danmark har vi et åbent elnet, hvor strøm fra forskellige kilder (både fossile brændstoffer og vedvarende kilder) samles. Derfor er der ingen elselskaber – heller ikke os hos Velkommen – der kan garantere, at lige netop strømmen hjemme hos dig udelukkende kommer fra vindmøller, solcelleanlæg, vandkraft m.m. – heller ikke, selvom du betaler for grøn strøm. 

Hos Velkommen indkøber vi certifikater for strømmen, der svarer til alle vores kunders samlede strømforbrug fra 100 % vedvarende energikilder. Vi har indtil nu indkøbt strøm produceret fra to kilder: vind og vand. Den primære årsag til valget af disse kilder er, at vi med vind og vand har at gøre med vedvarende energikilder, der altid er tilgængelige. 

Men hvordan udvindes den grønne strøm så fra disse kilder? Ikke to processer er ens, når det handler om udvinding fra vedvarende energikilder. Lad os se nærmere på, hvordan den grønne strøm produceres og slutteligt lander hos din husstand i det følgende.

stroem

Vandkraftværker

I vores basisprodukt, GrønEl, har vi blandt andet indkøbt certificeret grøn strøm fra norske vandkraftværker. Vi indkøber fra flere kilder for at holde prisen nede for vores kunder – selvfølgelig uden at gå på kompromis med den grønne omstilling.

Helt konkret fungerer det sådan, at et vandkraftværk producerer elektrisk energi ved hjælp af rindende vand. Det består af tre dele; henholdsvis et vandreservoir, en dæmning til at kontrollere vandmassen samt et kraftværk, som producerer elektriciteten. I kraftværket findes en turbine, som er forbundet med en aksel, der går til en elektrisk generator – og herved produceres der strøm.

Ved vandkraftværker foregår det helt lavpraktisk således, at lugerne i dæmningen åbnes, så vandet fra vandreservoiret kan strømme ind i de forbundne rør til turbinen. Herfra omdanner generatoren i turbinen vandkraften til strøm, som gennem kabler i jorden transporterer strømmen til vores husstande.

Vandkraftvaerker

Vindenergi

En vindmølle er en transducer – en stor komponent, som omdanner energi fra en form til en anden. I dette tilfælde er transducerens opgave altså at omdanne vindens energi til strøm. Jo højere vindhastighed, des mere energi er der også i vinden, hvorfor de fleste vindmølleparker er placeret på vandet. Det skyldes, at vind har mere fart på over vand end over land, og der vil derfor være mere energi at hente. 

Vindmøllen fungerer helt lavpraktisk således, at vinden får vindmøllens vinger til at rotere, hvorved der dannes strøm. Vindmøllerne er tilsluttet vores forsyningsnet, som er et forbundet netværk til fordeling af el fra forskellige kilder til de danske forbrugere. Dette sker gennem en række master og kabler, som typisk distribueres under jorden.

Nogle gange blæser det så meget, at vindmøllerne producerer mere strøm, end hvad vi har brug for. Denne overskudsenergi går ikke tabt, men kan bruges til elektrolyse. Det betyder helt konkret, at man kan fremstille CO2-neutrale, syntetiske brændstoffer gennem elektrolyse af vand og kuldioxid. På den måde omdannes den overskydende energi til fossile brændstoffer – altså benzin, diesel og naturgas på en bæredygtig måde.

Grøn energi kan som tidligere nævnt komme fra forskellige vedvarende energikilder. Hvis du udelukkende vil købe strøm fra danske vindmøller, kan vi sagtens klare det. Det koster 9 kroner ekstra om måneden på din regning og er godt givet ud.

Vindenergi

Certificeret grøn el

Det har tidligere været svært som forbruger at finde rundt i, hvad der i virkeligheden var grøn strøm. Vi energiselskaber har brugt betegnelsen i et stykke tid nu, men det har været svært som forbruger at sammenligne de enkelte selskaber og produkter. Det har nu ændret sig: En ny mærkningsordning er trådt i kraft i Danmark – og dette til stor gavn for dig som forbruger, der nu nemmere kan navigere i, hvad der egentlig falder under kategorien grøn strøm.

Nedenfor kan du læse om de kategoriseringer, der er lavet, og hvad de betyder. Derudover kan du blive klogere på, hvordan vi hos Velkommen kun sælger grøn strøm. 

Vi mener ikke, at du som kunde behøver at gå på kompromis med miljøet, og samtidig behøver du ikke betale overpris for din strøm. Derfor er alle vores produkter som minimum kategoriseret med ét “blad’’. Det betyder, at al den strøm, vi indkøber, stammer fra 100 % vedvarende energikilder. Vi har indtil nu indkøbt strøm produceret fra danske vindmøller og norske vandkraftværker.

Ét blad

Elprodukter med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug.

Certificeret grøn strøm

To blade

Elprodukter med to blade er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover skal der være lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Certificeret grøn strøm

Ekstra fordele til dig

Her kan du også spare penge
Når du er kunde hos Velkommen bliver du en del af familien❤
Til alle i familien har vi gennem KlubVelkommen samlet endnu flere fordele til dig – bl.a. rabat på lydbøger, film og serier, samt alarmsystem derhjemme😍

I KlubVelkommen finder også massevis af andre rabataftaler, konkurrencer og eksklusive tilbud! 💰

 

Vidste du?

At vi el-selskaber ikke kan garantere hvilken strøm, der kommer ud af dine stikkontakter? Når vi – og andre – indkøber strømmen, så bliver al strøm blandet sammen i elnettet. Det betyder, at din strøm, der kommer ud af kontakterne er en blanding af al den strøm, som bliver produceret. Det er rigtig smart, så undgår vi nemlig, at en masse strøm går til spilde.

Når vi siger, at alt vores strøm stammer 100% fra vedvarende energikilder, så betyder det, at vi indkøber en mængde certifikater for strømmen, der svarer til alle vores kunders samlede strømforbrug fra 100% vedvarende energikilder. Hvis vi kunne få alle til at tage dette valg, ville strømmen i de danske virksomheder og husstande med tiden blive 100% grøn.

Der er forskel på grøn strøm

Vi indkøber certifikater, der stammer 100% fra grønne kilder svarende til dit forbrug. På den måde bidrager du til en grønnere verden gennem dit strømforbrug.

Der er forskel på hvad du betaler for

Der er forskel på, hvad du betaler for, når du køber grøn strøm. Nogle elselskaber sørger blot for, at du som forbruger køber grøn strøm fra et eksisterende vedvarende energianlæg. Her skal man huske, at denne grønne strøm bliver produceret hele tiden og bliver en del af vores elnet – uanset om du som forbruger betaler en merpris for at få leveret grøn strøm eller ej.

groen_el

Hvorfor vælge Velkommen?

Et spørgsmål, som vi naturligvis hellere end gerne vil besvare. Det korte svar: grøn el og eminent kundeservice til gode priser. Så enkelt kan det siges.

Grøn el – selvfølgelig.

Hos Velkommen får du grøn strøm til gode priser og 0 kr. i abonnement. Den grønne omstilling er en kerneværdi i vores virksomhed, og derfor har vi indtil nu udelukkende købt grøn strøm fra danske vindmøller og norske vandkraftværker til vores kunder. Hvis du vælger en aftale hos os, så sørger vi selvfølgelig også for at købe grønne certifikater for 100 % af dit forbrug i fremtiden.

Vi er et anderledes energiselskab, som ikke forsøger at spise dig af med høje abonnementsopkrævninger eller skyhøje priser. Grøn strøm skal være let tilgængeligt, gennemskueligt og til at betale. Vi sætter kunden i fokus og kæmper for, at det skal være let, sjovt og billigt at være elkunde hos os uden at gå på kompromis med hverken kvalitet, kundeservice eller den grønne omstilling.

Grøn el fra vedvarende energikilder

Skarp pris på grøn strøm

Det skal være billigt og fair at være elkunde og købe grøn strøm i Danmark. Hos Velkommen får du altid en skarp pris på grøn strøm. Vores produkter har variable priser, som i hele 2021 har ligget under markedsgennemsnittet – og dette, selvom vi kun sælger grøn strøm. I grafen kan du se vores gennemsnitspriser i både øst og vest for 2021 sammenlignet med gennemsnitsprisen for variable produkter på markedet.

Husk, at gennemsnitsprisen i 2021 ikke nødvendigvis er et udtryk for prisen i dag, da vores produkter følger de variable priser på elmarkedet. Du kan se vores aktuelle produkter og priser herunder.

Vest
Øst
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Få-et-gratis-pristjek

Få et gratis pristjek

Kunne du have sparret penge med en anden elaftale? Med vores prisberegner behøver du ikke selv sidde med lommeregneren og de store regneark. Vi har lavet et værktøj, hvor du kan sammenligne tidligere gennemsnitspriser i markedet med vores elpriser.

Værd at vide

Når vi siger, at vi sælger grøn strøm, så betyder det, at vi indkøber en mængde certifikater for strømmen, der svarer til alle vores kunders samlede strømforbrug fra 100% vedvarende energikilder.

Hvis vi kunne få alle til at tage dette valg, ville strømmen i de danske virksomheder og husstande med tiden blive 100% grøn.

Selvom du aldrig kan være sikret, at det er grøn strøm der kommer ud af lige præcis din stikkontakt, så kan du være med til at bidrage til et mere klimavenligt Danmark.

Jo flere der vælger den grønne strøm til, jo mere vedvarende energi kan vi i fremtiden producere.

Alt vores strøm kommer fra 100% vedvarende energikilder. Vi indkøber certifikater svarende til vores kunders samlede forbrug. Tidligere har vi indkøbt certifikater fra danske vindmøller og norske vandkraftværker.

Du kan læse mere om vores grønne strøm her.

Energinet udsteder certifikater for produktion af grøn strøm. Dvs. når en vindmølle producerer en given mængde strøm, så får producenten udstedt certifikater svarende til den producerede mængde.
Vi køber certifikater svarende til vores kunders elforbrug. På den måde bidrager vores kunder til at fremskynde den grønne omstilling.

Elnettet i Danmark er indrettet således, at alt strøm der bliver indkøbt blandes sammen. På den måde undgår man, at der er strøm som går til spilde.
Ved at vælge grøn strøm til kan du fremskynde, at en større del af elnettet i fremtiden vil være dækket af grønne energikilder.