Sådan sikrer vi dig grøn strøm

Når du vælger grøn strøm fra Velkommen, tager du et klimavenligt valg. Det er et valg, hvorigennem du tilkendegiver, hvilken retning du gerne vil have, at udviklingen på elmarkedet skal bevæge sig.

Hvordan dette rent praktisk fungerer, ønsker vi at belyse for dig i de følgende afsnit. Find Velkommens nyeste eldeklaration fra Energinet i bunden af denne side👇

Læs i det følgende hvordan vi sikrer dig grøn strøm svarende til dit forbrug.

Det danske elnet blander strømmen

I Danmark har vi et åbent elnet. Før strøm videresendes til den danske forbruger, blandes det sammen i elnettet.

Denne sammenblanding af strøm vil altid foregå. Uanset valg af elselskab kan forbrugeren altså ikke sikre sig, at strømmen i stikkontakten derhjemme leveres fra vedvarende energikilder.

Hvad det så betyder, at et elselskab kan sikre dig grøn strøm svarende til dit forbrug, forklarer vi dig i næste afsnit👇

Vi følger forbrugerombudsmandens retningslinjer for grøn strøm

En elhandler kan anvende klimamæssige udsagn som fx ”grøn strøm”, ”klimavenlig” strøm og ”energi fra vindmøller” o.lign. ved markedsføring af elprodukter, når produktet er baseret 100 pct. på vedvarende energikilder.

Dette foregår ved, at der skelnes i retningslinjerne mellem kategori 1- og 2-produkter. Læs om kategorierne i næste afsnit.

Forskellen på kategori 1- og 2-produkter

Ét blad (Kategori 2): Elprodukter med ét blad er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug.

To blade (Katagori 1): Elprodukter med to blade er baseret 100 % på vedvarende energikilder, da der købes certifikater svarende til hele dit elforbrug. Derudover skal der være lavet klimatiltag, som gør, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, du forbruger.

Læs videre i næste afsnit.

Eldeklaration med oprindelsesgarantier for klimavenlig strøm

Fælles for begge kategorier er, at et elselskab som udbyder grøn strøm, skal kunne dokumentere dette ved opkøb af såkaldte oprindelsesgarantier (Ét eller to bladet elprodukter).

Efter hvert endt år udarbejder Energinet en rapport, hvori du kan se, hvilke grønne energikilder Velkommen har fået sin strøm fra. Alle certifikater Velkommen indkøber er fra 100% grøn strøm, og er svarende til vores kunders samlede elforbrug. Fortsættes på næste afsnit.

Grøn strøm svarende til dit forbrug produceret fra 100 % vedvarende energikilder

Gennem eldeklaration med oprindelsesgarantier for klimavenlig strøm fremlægger Velkommen dokumentationen for vores kunders samlede elforbrug.

Dette er måden hvorpå Velkommen ud fra forbrugerombudsmandens retningslinjer for grøn strøm sikrer grøn strøm svarende til dit forbrug, og et elprodukt som er baseret på vedvarende energikilder.

Fyld dit hjem med god energi 🔌🏡

Velkommens eldeklaration – 2022

Her finder du Velkommens eldeklaration, som i denne sammenhæng angiver brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved forbrug af 1 kWh, som kunde hos Velkommen.

Som kunde hos Velkommen får du udelukkende grøn strøm, hvorfor vores individuelle deklaration viser “0 g/kWh” i alle emissioner og restprodukter. I 2022 købte vi 66% certifikater fra sol, 27 % fra vind og 7 % fra Biogas.