Velkomsttilbud – Beosound A1

Betingelser for kampagnen

Varen, der indgår i vores Velkomsttilbud – Beosound A1 (2nd gen) – bliver sendt indenfor fem hverdage efter din aftale går aktiv. Datoen for hvornår du går aktiv fremgår af din ordrebekræftelse.

Bemærk, at velkomsttilbuddet er en del af din elaftale hos Velkommen og kun gælder for tilmeldinger i perioden 01.04.2021 til 31.05.2021 og så længe lager haves.

Den vare, du får tilsendt som en del af Velkomsttilbuddet, kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Hvis du fortryder indgåelsen af din elaftale hos Velkommen, skal du returnere varen. Læs nærmere herom nedenfor.

Særligt om returnering af varen, hvis du fortryder elaftalen
For elaftalen gælder der en samlet bindingsperiode på 6 måneder. Det betyder, at aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, dog tidligst når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse (dvs. når bindingsperioden er udløbet). Derefter kan du til enhver tid opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Du har imidlertid fortrydelsesret, hvilket betyder, at du inden for 14 dage fra din tilmelding til elaftalen hos Velkommen kan træde tilbage fra aftalen. Hvis du ønsker at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte os på følgende e-mailadresse: kundeservice@velkommen.dk eller tlf. 70807800.

Bemærk dog, at hvis du fortryder aftalen, skal du uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har givet os besked om fortrydelse af aftalen, sende varen retur til Velkommen. Varen skal sendes til følgende adresse:

Velkommen A/S (CVR nr. 37960705), Lyngby Torv 1, 2. tv., 2800 Kongens Lyngby.

Du skal selv afholde udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Manglende returnering vil medføre en opkrævning på et beløb, der svarer til varens markedsværdi.

Hvis du returnerer varen i en stand, der ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, og hvad man normalt har lov til i en forretning, og varens værdi er forringet som en følge heraf, vil du blive opkrævet et beløb, der svarer til værdiforringelsen.

Klageadgang og øvrige vilkår
Hvis du ønsker at klage, bedes du i første omgang sende en mail til kundeservice: kundeservice@velkommen.dk. Herefter vil Velkommen gennemgå sagens oplysninger og træffe en beslutning på baggrund heraf.

Hvis du ikke er enig i Velkommens beslutning, kan du klage til:

Ankenævn for Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00 eller på post@energianke.dk www.energianke.dk.

Se i øvrigt vores generelle forretningsbetingelser på https://velkommen.dk/leveringsbetingelser