Læsetid: 3 min.

Søg om tilskud til din varmepumpe

tilskud_til_varmepumpe

Vil du gerne tage et bæredygtigt standpunkt i din bolig og samtidig spare penge på varmeregningen, men synes at en varmepumpe er for dyr? Så er der heldigvis hjælp at hente, da du både har mulighed for at søge om tilskud til installation af en varmepumpe, og derudover kan vi også hjælpe med finansieringen af den.

En varmepumpe er en stor investering up front, givet varmepumpens priser. Som et middel til målet om en grønnere verden, yder Energistyrelsen tilskud, der fremmer omstillingen til grøn energi hos danske private hjem. Der er to forskellige typer af tilskud som du har mulighed for at søge; henholdsvis tilskud til energirenovering og håndværkerfradrag. Da tilskuddet skal hjælpe private husstande med at blive mere bæredygtige, kan ovenstående tilskud anvendes, hvis du udskifter forurenende opvarmningsformer såsom olie- gas- eller pillefyr med en luft-til-vand varmepumpe. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan vælge at søge om en af delene.

Hvornår er jeg berettiget til tilskud?

Du er berettiget til tilskud til en varmepumpe, hvis du opfylder nedenstående:

  • Installeres af en VE-godkendt virksomhed.
  • Varmepumpen er energimærket A++ eller A+++ ved 55 °C.
  • Når du udskifter dit olie- gas eller biomassefyr/ din elvarme.
  • Varmpumpen skal være eldrevet.
  • Varmepumpen skal kunne tilsluttes et vandbårent system.
  • Varmepumpen skal både kunne producere varme til opvarmning og varmt vand.

Bemærk desuden, at tilskuddet ydes efter først til mølle-princippet, hvorfor det er en god ide at være ude i god tid. På den måde højner du dine chancer for at blive bevilliget et tilskud. Tilskuddet gælder til og med 2026.

Hvad hvis jeg ikke er berettiget til tilskud?

Hvis du ikke er berettiget til tilskud til din varmepumpe, er der stadig økonomisk hjælp at hente, ved at søge om tilskud i form af håndværkerfradrag. Fradraget omfatter arbejdslønnen til installation af varmepumpen, som du kan trække fra i skat. Håndværkerfradraget er 26%, og du kan få håndværkerfradrag på op til 25.000 kr. (i 2021) pr. person i husstanden. Du skal logge på Skats hjemmeside TastSelv, hvori du skal rette forskudsopgørelsen under punkt 460.

Læs mere om hvordan du søger håndværkerfradrag ved installation af en varmepumpe på Skats hjemmeside her.

Hvordan søger jeg tilskud til en varmepumpe?

Der er på forhånd fastlagt tre årlige tidsfrister i 2021, for at søge om tilskud til en varmepumpe; henholdsvis april, august og oktober.

Ansøgningsprocessen forholder sig således:

  1. Se om du er berettiget til tilskud.
  2. Din bolig skal være energimærket efter 1/10-12, hvis ikke boligen er energimærket kan du få det her.
  3. Ansøg om tilskud.
  4. Vent på svar fra Energistyrelsen. Det er først når du har fået svar, at du kan være sikker på at få tilsagn til tilskud til din varmepumpe.

Du kan forberede dig på din ansøgning om tilskud, ved at hente tilbud på den mest optimale varmepumpe til din bolig på forhånd. I tilbuddet finder du ud af hvilket energimærke varmepumpen er, som skal indgå i ansøgningen. Du skal være opmærksom på ikke at underskrive aftalen om tilbuddet, før du har fået tilsagn om tilskud.

I ansøgningen skal du huske at angive modtager-id, certifikat-nr., tykkelse på efterisolering, model og energimærke på varmepumpen, oplysninger om arealer af f.eks. ydervæg og vinduer samt oplysninger på faktura. Dette er de typiske fejl og mangler ved ansøgningen, der foranlediger en forsinkelse i ansøgningsprocessen.

Fra du har fået tilsagn om tilskud, har du to år til at få installeret din varmepumpe.

Du kan sende din ansøgning om tilskud til en varmepumpe her.

Størrelsen af tilskuddet

Den økonomiske gevinst ved at få godkendt tilskud til varmepumpen er større end ved håndværkerfradraget, hvorfor vi anbefaler at du søger om tilskud til en varmepumpe hvis dette er muligt. Tilskuddets størrelse afhænger af dit boligareal samt din varmepumpes forbrug af kWh (energimærke). Der kan dog opstilles et spænd for tilskuddet som ligger mellem 13.000 – 30.000 kr. Tilskuddet udgør højst 45% af de støtteberretigede omkostninger, og tilsagnet finder kun sted ved installation af maks en varmepumpe pr. adresse.

En varmepumpe er en af de billigste opvarmningskilder og kan faktisk halvere din varmeregning, hvis du i forvejen bruger olie eller elvarme til opvarmning af din bolig. Derfor er en varmepumpe en rigtig god investering både økonomisk og for miljøet.

Læs mere om vores varmepumper og hvordan vi kan hjælpe med at finansiere den ved at klikke på knappen herunder: