Læsetid: 4 min.

Inflationshjælp til danskerne – det skal du vide

inflationshjælp

Krigen i Ukraine, de store prisstigninger og energikrisen har den seneste tid skabt stor usikkerhed i den danske befolkning. Det har medført, at flere familier, virksomheder og foreninger oplever udfordringer i forbindelse med at betale deres energiregninger.

Grundet inflationen indgik regeringen sammen med en række aftalepartier tilbage i september 2022 en aftale om at tilbyde danskerne inflationshjælp i form af en midlertidig aftale, som kaldes vinterhjælp. Som følge af aftalen bliver elafgiften blandt andet nedsat, mens det samtidig bliver muligt udskyde en del af elregningen ved hjælp af en indefrysningsordning. Læs med her og bliv klogere på den omtalte inflationshjælp.

Hvad er inflationshjælp?

Aftalen om at tilbyde danskerne vinterhjælp blev som nævnt indgået tilbage i september 2022, hvor et bredt politisk flertal bestående af den daværende regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne blev enige om give danskerne en hjælpende hånd i en svær tid.

Aftalen om vinterhjælp består af i alt 11 forskellige punkter. For at få et bedre overblik over aftalens omfang dykker vi nærmere ned i de mest centrale aspekter i forbindelse med partiernes ønske om at mildne konsekvenserne af energikrisen.

Vinterhjælpens 11 tiltag:

 • indefrysningsordning for husholdninger
 • indefrysningsordning for virksomheder
 • midlertidig lempelse af den almindelige elafgift
 • bedre forsyning af træpiller
 • skrotningsordningen udvides med træpillefyr
 • midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen
 • forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme
 • forøgelse af pulje til etableringsstøtte
 • forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet
 • lempelse af elafgift for varmepumper
 • sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter.

Indefrysningsordning for husholdninger og virksomheder

Blandt de mest centrale punkter ved inflationshjælpen er indefrysningsordningen for husholdninger, som giver privatkunder muligheden for at udskyde regningen til el, gas og fjernvarme, hvis prisen overstiger et fastsat prisloft.

Loftet for henholdsvis el og gas er fastsat ud fra priserne for fjerde kvartal i 2021, hvilket betyder, at du har mulighed for at få indefrosset den del af regningen, som overstiger prisloftet. Ordningen for el og gas trådte i kraft den 1. november 2022.

 • prisloft for el: 0,8 kroner pr. kWh før tariffer, afgifter og moms
 • prisloft for gas: 5,84 kroner pr. m3 før tariffer, afgifter og moms.

I forhold til fjernvarme gælder det, at loftet fastsættes ud fra prisen på fjernvarme for de 10 dyreste fjernvarmeselskaber i januar 2022.

 • prisloft for fjernvarmeprisen: 1,44 kroner pr. kWh.

Det er dog ikke alle fjernvarmevirksomheder, der er omfattet af ordningen. For at finde ud af, om du har mulighed for at indefryse den del af dine regninger, som overstiger loftet, skal du tage kontakt til din fjernvarmevirksomhed. Ordningen for fjernvarme træder i kraft fra den 1. januar 2023.

Det er vigtigt at huske på, at du fortsat skal betale dine regninger for den del af beløbet, som befinder sig under det fastsatte loft. Samtidig skal lånet til din energivirksomhed på et senere tidspunkt afdrages igen.

Hele ordningen løber nemlig over en periode på seks år, hvoraf det første år vil fungere som en såkaldt “indefrysningsperiode”. Det er her, at du har mulighed for at indefryse den del af din regning, som overstiger prisloftet. Herefter følger et afdragsfrit år, hvor du i denne periode skal beslutte, om du vil betale det samlede beløb af din gæld til din energivirksomhed på én gang, eller om gælden skal afdrages over en 4-årig periode.

Ligesom det er tilfældet for privatkunder, kan virksomheder også gøre brug af en indefrysningsordning. Ordningen for virksomheder bygger på principperne fra ordningen for husholdninger, men for virksomhederne indføres der dog også et loft for den enkelte virksomheds samlede indefrysning.

Hvem kan gøre brug af inflationshjælpen?

Alle privatkunder hos en el-, gas- eller fjernvarmevirksomhed i Danmark kan gøre brug af inflationshjælpen. Du skal dog selv tage kontakt til din energivirksomhed, hvor du kan tilmelde dig ordningen direkte hos dem.

Husk på, at det udelukkende er i løbet af “indefrysningsperioden”, altså det første år i ordningen, at du har mulighed for at få indefrosset den del af din regning, som overstiger loftet.

Elafgiften sænkes

Et andet helt centralt punkt i inflationshjælpen er den midlertidige sænkelse af den almindelige elafgift.

I dag lyder den almindelige elafgift på 69,7 øre pr. kWh i 2023, men denne afgift vil altså i de første seks måneder af 2023 reduceres til 0,8 øre pr. kWh, hvilket svarer til EU’s minimumssats.

Det betyder, at danskerne vil få lavere udgifter i forbindelse med deres elforbrug i den nævnte periode.

I aftalen er det ligeledes et punkt, at elafgiften for varmepumper skal sænkes. Det betyder, at der frem mod årsskiftet skal undersøges fordele og ulemper ved at sænke elafgiften for varmepumper fra 2024.

Er du i tvivl om, hvad en elafgift er, og hvorfor du skal betale den, kan du blive meget klogere på emnet her.

Bedre forsyning af træpiller og udvidelse af skrotningsordningen

Er du blandt den del af befolkningen, som anvender et træpillefyr til at opvarme din bolig, er der også gode nyheder til dig i forbindelse med inflationshjælpen. I aftalen fremgår det nemlig, at regeringen har foretaget en række initiativer, som skal bidrage positivt til forsyningssikkerheden af træpiller.

Foruden at gøre det nemmere at få fat i træpiller vil aftalen også gøre det nemmere at komme af med et træpillefyr ved at udvide skrotningsordningen. Skrotningsordningen støtter varmepumper på abonnement, når et olie- eller gasfyr skal afskaffes, men siden den 1. december 2022 har ordningen derfor også omfattet skrotning af træpillefyr.

Tilskud til afkobling af gasnettet

Fra 2023 vil det blive muligt for endnu flere danske husholdninger at udskifte gasfyret, da interessen for netop det har været stigende i 2022. Derfor vil der i 2023 blive afsat yderligere 35 mio. kroner med formålet om, at flere danske husholdninger kan blive afkoblet gasnettet.

Ligesom aftalen om inflationshjælp indebærer en forøgelse af tilskuddet til afkoblingen af gasnettet, indeholder den også en forøgelse af puljen til udrulning af fjernvarme. Det betyder, at denne pulje får tilført 150 mio. kroner i 2022, mens der bliver tilført yderligere 100 mio. kroner i 2023.

Alt dette skal samtidig bidrage til den grønne omstilling i Danmark.

Vil du vide endnu mere om detaljerne af inflationshjælpen, kan hele aftalen findes her.