Læsetid: 2 min.

Hvorfor er grøn strøm godt for miljøet?

klimapolitik_groen_stroem

Hvorfor er grøn strøm godt for miljøet? Ekstreme vejrforhold såsom oversvømmelser, jordskælv osv. bliver flere og flere. Vedvarende energi er derfor helt essentiel for at imødekomme klimaforandringerne. I artiklen her kan du læse mere om hvorfor den grønne strøm er vigtig, og hvordan den er god for vores miljø.

Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm er energi produceret fra vedvarende energikilder. Det vil sige strøm, som trækker på klodens naturlige kilder såsom; vand, vind og sol. De grønne energityper kan for eksempel være solceller, vindmøller, jordvarme etc. Disse vedvarende former for energi udleder næsten ingen mængder af CO2, hvorfor forureningen herfra er minimal. Produktion af energi fra vedvarende energikilder er en erstatning for brugen af fossile brændstoffer – altså kul, gas og olie, og er faktisk lige så effektiv som disse.

Hvorfor er grøn strøm godt?

Igennem en lang årrække har vi trukket på de fossile brændstoffer til opvarmning, elektricitet osv.

De fossile brændstoffer udleder en stor mængde CO2, som har medført et stort udslip af drivhusgasser. Den stigende udledning af forurening i atmosfæren har været med til at forandre klimaet, hvor man ser at antallet af ekstreme vejrfænomener stiger. Desuden får den varmere luft polarisen til at smelte, hvorved vandstanden i havene stiger. Kombinationen af disse klimaforandringer har en naturlig kausalitet med oversvømmelser i kystområder og lavtliggende arealer.

For at rette op på den enorme udledning af CO2 og imødekomme klimaforandringernes negative konsekvenser, er det nødvendigt at omlægge energiforbruget til vedvarende energikilder.

I 2050 er ambitionen, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer, hvor energiforbruget udelukkende skal være dækket af klimavenlige kilder. Skal vi opnå dette mål, er der brug for at flere og flere vælger den grønne strøm til. Ved at indgå en grøn elaftale, kan man være med til at fremme den grønne omstilling. Dermed bliver mere af vores elforbrug dækket af vedvarende energikilder. Du kan læse mere om regeringens udspil for energistrategien indtil 2050 ved at klikke her.