Læsetid: 3 min.

Hvad er grøn strøm?

vindmoeller-solceller-groen-stroem

Grøn strøm er strøm, der udelukkende er produceret af vedvarende energikilder. En vedvarende energikilde er strøm der blandt andet produceres gennem vindkraft, vandkraft eller solenergi, bionedbrydeligt affald, biogas og biomasse. 

Kan man tale om, hvilken farve strøm der er i stikkontakten?

Mange elselskaber fremhæver, at de tilbyder grøn strøm, der kommer fra vedvarende energikilder – men hvad betyder det egentlig, og kan strømmen i din stikkontakt være mere bæredygtig end strømmen i din nabos?

I Danmark har vi et åbent elnet, hvor strøm fra de forskellige kilder, både fossile brændstoffer og vedvarende kilder, samles. Derfor er der ingen elselskaber der kan garantere, at lige netop strømmen hjemme hos dig udelukkende kommer fra vindmøller, solcelleanlæg, vandkraft m.m. – også selvom du betaler for grøn strøm. I stedet kan du fremskynde, at en større del af strømmen i elnettet i fremtiden vil komme fra vedvarende energikilder ved at vælge den grønne el til.

Det er dog tydeligt at andelen af vedvarende energi af det samlede bruttoenergiforbrug går den rigtige vej.

Hvor meget grøn strøm er der i Danmark?

I følge Danmarks Statistik havde vi endnu et rekordår i 2022, hvor vedvarende energikilder stod for 45,6% af al den strøm, der kom ud af vores stikkontakter. 

Forbrug og produktion af vedvarende energi

Udviklingen for produktion af vedvarende energi har mere end fordoblet sig siden 2010. Til trods for at vi i vind- og solfattige perioder stadigvæk har brug for strøm og derfor får importeret strøm fra kulkraft og faktisk også atomkraft, ser vi en positiv udvikling i efterspørgslen og produktionen af vedvarende energikilder.

I grafen nedenfor kan du se andelen af de forskellige typer vedvarende energi i energiforbruget:

Anm.: Fast biomasse omfatter træpiller, skovflis, bionedbrydelig affald, halm, brænde og træaffald. Andet vedvarende energi består af vand- og solkraft, solvarme, geotermi, flydende biobrændsler, og varmepumper. Det samlede energiforbrug er opgjort uden brændstof til dansk opererede skibe, fly og køretøjer i udlandet. Kilde:  www.statistikbanken.dk/ene2HO

 

Energiproduktionen er noget af det vigtigste for hele den grønne omstilling, og den er på vej i den rigtige retning med alle de grønne tiltag, der er sket på området. Tidligere var produktion af energi den største CO2-synder i Danmark på trods af, at udledningen blev mere end halveret fra 1990 til 2016. Sammenligner man mængden af vedvarende energi i det danske energiforbrug, sammenlignet med resten af verden, formår vi også at ligge relativt højt. I 2020 udgjorde vedvarende energi 39 pct. af energiforbruget i Danmark (i 2022 var det 45,6 pct.). Til trods for en flot udvikling ligger Danmark midlertidigt lavt i forhold til nabolandende som i 2020 havde følgende tal: Norge (51 pct.) og Sverige (45 pct.). 

Vi er rigtig godt på vej den rigtige retning, mod at nedbringe udledningerne af drivhusgasser gennem produktionen af strøm. 

Er der forskel på grøn strøm?

Der er forskel på, hvad du betaler for, når du køber grøn strøm. 

Nogle elselskaber sørger for, at du som forbruger køber grøn strøm fra et eksisterende vedvarende energianlæg. Her er den grønne strøm allerede en del af vores elnet, uanset om du som forbruger betaler en merpris for at få leveret grøn strøm eller ej. Dit valg af grøn strøm er altså ikke nødvendigvis med til at fremme udviklingen af nye tiltag, dog vil en øget efterspørgsel på grøn strøm forventes at have en positiv indvirkning på udbuddet, hvilket forhåbentligt kan skabe en grønnere fremtid.  

Flere energiselskaber sørger for, at den ekstra pris forbrugeren betaler, bruges til direkte investeringer i nye vedvarende energianlæg. Der er dermed forskel på, hvordan dine penge bliver fordelt og brugt, når du køber grøn energi.

Vandkraft klarer sig ganske fint i konkurrence med de øvrige vedvarende energikilder. Dog er det begrænset, hvilke muligheder der er for at udvide produktionen ved vandkraft. Derfor er det ikke lige så fordelagtigt at betale lidt ekstra for strøm fra vandkraftværker, som hvis du betaler mere for strøm fra f.eks. vindkraft eller solenergi. Her kan kapaciteten nemlig udvides, så hvis du vil gøre den største forskel, når du køber grøn strøm, kan du med fordel vælge et elselskab, der aktivt investerer i disse energikilder.

Hvis du er interesseret i en oversigt over dine forskellige muligheder inden for grøn strøm, kan du besøge hjemmesiden Grøntelvalg.dk, som Rådet For Grøn Omstilling står bag. Her kan du se rådets vurdering af forskellige strømprodukter, der markedsfører sig som grønne valg.

 

Læs meget mere om fordelene ved grøn strøm fra Velkommen her: