Læsetid: 3 min.

Elpriser udvikling

Elpriser_udvikling

Elmarkedet er dynamisk, og derfor er elpriserne under konstant udvikling. Det handler blandt andet om efterspørgsel kontra udbud. Når efterspørgslen på energi overstiger udbuddet, kan det mærkes på elpriserne – og netop af den årsag oplever vi historisk høje elpriser lige nu.

Nedenfor kan du se elprisens udvikling fra 2010 – 2021.

OBS. alle tal er hentet på Nord Pool Spot.

Men hvad er grunden til, at efterspørgslen ikke matcher det nuværende udbud? Her gælder flere bagvedliggende faktorer. Det skyldes blandt andet vejrforhold: Manglende nedbør i Norge og Sverige og mindre blæst, end vi sædvanligvis ser i Nordeuropa. Af denne grund produceres der ikke så meget el fra vand- og vindkraft som normalt. Det betyder, at vi må trække mere på el fra energikilder som kul, olie og ikke mindst naturgas, og derfor har vi også set en næsten seksdobling af priserne på gas det seneste år. Gennem hele vinteren i 2021 har prisen på naturgas været høj, og situationen i Europa med krigen i Ukraine har presset prisen yderligere op. Når prisen forhøjes på gas, vil elpriserne ligeledes stige. 

Elpriserne er altså ikke fastsat af os elselskaber. Prisen på el er udelukkende bestemt af markedet, og skal man derfor søge at forstå, hvad der kan påvirke elpriserne, skal man se nærmere på de faktorer, som har indvirkning på markedet. Lad os se nærmere herpå i det følgende. 

Disse faktorer er med til at bestemme prisen på el

Du har måske hørt nogen stille spørgsmålet: “Hvad er elprisen lige nu?” eller: “Har I set den aktuelle elpris?”. Det er med god grund. Strøm kan ikke fastsættes til én pris, selv om det ville have været meget mere simpelt. Den forandrer sig hele tiden, og det gør spørgsmålet om aktuel elpris til en lidt kompleks størrelse.

Som vi også nævnte indledningsvist, er elmarkedet foranderligt og dynamisk. De danske elpriser bliver forhandlet på den nordiske elbørs, på samme måde som du kender det fra aktiemarkedet. Af den grund kan elprisen svinge helt ned på timebasis. Når du har hørt nogen sige til dig, at det kan være billigere fx at sætte vasketøj over på et bestemt tidspunkt af døgnet frem for et andet, så er det altså med reference til, at elpriserne konstant forhandles og derfor går op og ned som følge af udbud og efterspørgsel.

Fossile brændstoffer

Priserne på fossile energikilder som kul, olie og naturgas influerer elpriserne. Elmarkedet er nemlig indrettet sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, som bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale elmarked. Det afspejles med stor tydelighed netop nu, hvor vi ser, at priserne på fossile brændstoffer er historisk høje, og derfor skyder også elpriserne i vejret.

Vejret og mængden af produceret energi

Vejret har som tidligere fortalt også en markant betydning for elprisernes niveau. Det er der flere årsager til. I Danmark kommer en stor del af vores energi fra vindenergi. Nok blæser det ofte i Danmark, men der er også perioder med mindre blæst, og det betyder selvsagt, at vindmøllerne ikke vil kunne producere lige så meget energi. Der skabes altså en situation, hvor udbuddet falder, mens efterspørgslen forbliver stabil. 

Derudover har vejret noget at sige for vores forbrug af strøm. I sommersæsonen med lange, lyse dage bruger vi mindre strøm – vi opholder os måske mere udendørs og har ikke lyset tændt lige så mange timer af døgnet. Det betyder, at efterspørgslen på strøm er lavere i sommermånederne. 

Grøn omstilling og politiske aftaler 

Vi kommer ikke udenom den grønne omstilling, når vi ser på, hvad der er med til at bestemme prisen på el. For at imødekomme en mere bæredygtig udvikling har regeringen fastsat et mål om, at Danmark skal være uafhængig af olie, gas og kul i 2050. For at kunne opnå dette er teknologisk udvikling og forskning inden for grøn energi nødvendigt. Som danskere skal vi løfte i samlet flok, og for at bane vejen for et CO2-neutralt Danmark vil alle elforbrugere betale en pris. Det ses blandt andet på elregningen, hvor vi betaler elafgift.

Elpriser i Danmark sammenlignet med øvrige markeder 

Over hele verden gælder det, at forbrugerne betaler øjeblikspriser for el. Derfor er det ikke kun i Danmark, at elforbrugere rammes af de stigende elpriser. Ikke desto mindre er strømmen dyrere i Danmark end i mange andre lande. Faktisk har Danmark EU’s højeste afgift på almindeligt elforbrug. Dette står dog til at ændre sig. Et flertal i Folketinget blev i januar 2022 enige om en ny reformpakke med sænkelse af elafgiften. Det skal ske allerede fra 1. juli 2022 og løbende i mindre bidder frem mod 2030.