Læsetid: 4 min.

Derfor stiger elpriserne fortsat!

elpriserne_stiger

En kombination af flere faktorer betyder, at elpriserne stiger.

En kombination af flere faktorer betyder, at energipriserne i Europa stiger markant, herunder el- og gaspriserne. Det kan mærkes både hos private forbrugere og virksomheder.

Særligt fordi prisen på el ramte et mangeårigt lavpunkt foråret 2020 – kort efter coronakrisen var sat ind – og derfor virker ekstra voldsom📈🙄

Den gode nyhed er dog, at priserne for el på forwardmarkederne ser ud til at falde på den anden side af vinteren og vil falde yderligere de kommende år – så det krydser vi fingrer for 🤞

Lige nu kan vi dog ikke komme uden om, at elprisen er ekstremt høj, og at det vil fortsætte et godt stykke tid endnu, forudser eksperter.

Graften nedenfor illustrerer hvordan elprisen drastisk er steget i år.
Lodrette akse viser indkøbsprisen for rå el i DKK/MWh. 
Vandrette akse viser årets ugenummer.

DK1 er elpriserne vest for Storebælt. DK2 er elpriserne øst for Storebælt.​
Du kan selv finde alt data her: Market data | Nord Pool (nordpoolgroup.com)

elpriser_stiger

Voldsomme prisstigninger på naturgas

Den primære årsag til, at elpriserne stiger er, at prisen på naturgas er seksdoblet på et år. Markedet for el fungerer nemlig sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked. Ofte er der behov for et dyrt gasfyret værk, som derfor sætter prisen i elmarkedet.

Prisen på naturgas er seksdoblet på blot et år.

Normalt vil de europæiske lande trække på store lagre med naturgas, når priserne globalt bliver glohede, og forbruget til opvarmning stiger om vinteren. Men lagrene er allerede halvtomme, fordi efterspørgslen på naturgas har været usædvanlig høj hele sommeren. Samtidig har Rusland skruet ned for leverancerne af gas til Vesteuropa.

Det betyder, at forbrugere med naturgasfyr bliver ramt relativt hårdere end dem, hvis huse opvarmes af en eldrevet varmepumpe eller fjernvarme baseret på varmepumper og øvrig fossilfri produktion. Det seneste år er prisen på naturgas nemlig steget dobbelt så meget som el. Samtidigt er varmepumper langt mere energieffektive end naturgasfyr, og dermed er den relative konkurrencekraft for el øget.

elpriser_stiger
elpriser_stiger

Gang i økonomien

Der er derudover uventet kommet hurtigt gang i økonomierne efter corona, hvor det meste af verden i foråret 2020 stod med udsigt til økonomier på skrump og lave priser på alt fra el til kul, olie og gas.

EU-Kommissionen har i sommeren 2021 opskrevet sin forventning til BNP-vækst i verdenen – fra 2020-2021 stiger BNP med 5,9% i stedet for 4,7%, ifølge Kommissionens opdaterede beregninger.  Udviklingen i økonomierne betyder, at vi nu bruger meget mere energi end forventet. Markedet har ikke kunnet reagere hurtigt nok på den øgede efterspørgsel til at levere nok kul, olie og gas.

elpriser_stiger

Figuren viser en prognose af EUs (BNP) vækst fra 2019-2020, 2020-2021 og 2021-2022. Europa-Kommissionen opdaterer deres prognose hvert kvartal, fordi nogle datakilder er usikre med op til 3 år. Prognosen i sommeren 2021 viser, at nedturen i verdensøkonomien har været mindre end tidligere forventet (ca. 0,9 procentpoint til forskel), og samtidigt er opsvinget i 2021 højere (ca. 1,2 procentpoint til forskel).

Stigende CO2-priser gør at elpriserne stiger

Store europæiske udledere af CO2 skal købe CO2-kvoter svarende til deres CO2-udledning gennem EU’s kvotehandelssystem. Det gælder bl.a. virksomheder i den tunge industri og elproducenter. Derigennem har virksomheder som billigst kan reducere deres CO2-udledning også det største incitament til at reducere deres CO2-udledning.

Prisen på at forurene og udlede CO2 i Europa har været støt stigende siden efteråret 2017. Her vedtog EU sin såkaldte ’Market Stability Reserve’, som fjerner overskydende kvoter fra markedet. Det har været med til at løfte kvoteprisen fra cirka 8 euro/ton CO2 til 60 euro/ton.

Udviklingen har givet en tro på, at kvotemarkedet kan være en drivende faktor for den grønne omstilling i Europa. Sammen med de stigende klimaambitioner i EU er det med til, at kvoteprisen forsat er opadgående.

elpriser_stiger

Figuren viser hvordan CO2-kvoteprisen markant er steget det sidste år fra oktober 2020 til oktober 2021.

Mangel på regn gør at elpriserne stiger

De nordiske vandreservoirer, der bruges til elkraft, er mindre fyldte end normalt. Fyldningsgraden er i september 15 procentpoint mindre end normalt i Norge, oplyser Energi Norge. Forklaringen er, at der har været usædvanligt lidt nedbør. Det betyder, at der bliver produceret mindre el ved vandkraft.

Mindre blæsevejr gør at elpriserne stiger

En lille del af forklaringen på de stigende priser er, at det har blæst mindre end normalt i Nordeuropa i efteråret. Derfor er der mangel på den billige el, som vindmøllerne producerer. Når energien ikke kan komme fra grønne kilder, skal den hentes andre steder fra. Det er de fossile energikilder som kul, olie og ikke mindst gas.

Dansk Industri forklarer om betydningen af vejrforholdet:
“Da en stor del af den Danmarks energiproduktion kommer fra vindkraft, har det kolde og stille vejrforhold medført mindre produktion af vindenergi. Kraftværkskapaciteten er reduceret de seneste år, og derfor kan der ikke trækkes på samme kraftværkskapaciteten som tidligere når vinden ikke blæser. Dermed sættes der et større pres på udbuddet og elprisen stiger.”

Skal vi tage en snak sammen om hvorfor elpriserne stiger, så ring til os!

Vi tager hjertens gerne en uddybende snak med dig, og forklarer hvordan stigningen i elpriserne hænger sammen for dig, og hvad du kan forvente for fremtiden.

Vi vil gerne sikre os, at du føler dig velinformeret💚

Spar penge her

KlubVelkommen_nyhedsbrev.png

Rabataftaler i massevis

Benyt op til 2800 af landets mest attraktive rabataftaler. Her kan du spare penge på fitness, restaurant, rejser, tøj og meget andet.

Eksklusive tilbud

Kun adgang for klubmedlemmer.

Konkurrencer

Vind gratis fede præmier – kun adgang for klubmedlemmer.

Kom i gang med at spare penge

Kilder: Statistisk overblik – virksomhedernes energiomkostninger – 2. kvartal 2021 – DI Energi (danskindustri.dk)Energichok: ‘Forbered dig på dyr vinter’ – Ekstra BladetMarket data | Nord Pool (nordpoolgroup.com)Hvorfor stiger elpriserne? | Dansk Energi