Læsetid: 2 min.

De positive følgevirkninger af Covid-19

Den verdensomspændende Covid-19 pandemi og den dertilhørende nedlukning af aktiviteter satte et massivt fodaftryk på energiforbruget i 2020. Det fremkommer af Energistyrelsens energistatistik for 2020.

Stigende produktion af vedvarende energi

Det reducerede aktivitetsniveau i 2020 afspejles tydeligt i det samlede energiforbrug, som faldt med 6,6% efter korrektion af underliggende tendenser, sammenlignet med 2019. Corona året anno 2020 hvor vi så vidt mulig skulle undgå den sociale hygge, bragte faktisk også en positiv nyhed med sig. Det viser Energistyrelsens energistatistik for 2020, hvor energiforbruget fra vedvarende energikilder steg. De øvrige CO2-syndere har derimod gennemgået en porøs nedgang. Øverst på listen for faldet i de fossile brændstoffer er koks og kul med en reduktion på hele 80% siden 1990, som følge af en større nedlukning af flere kulkraftværker. Udviklingstendensen som vi så i 2020 er yderst positiv og bringer os et skridt tættere på en grønnere verden.

Følgevirkninger af Covid-19

De positive nyheder skal selvfølgelig ses i lyset af pandemien og den tilhørende nedsatte aktivitet, som har en klar kausalitet med en langt mindre efterspørgsel efter fossile brændstoffer. Det skyldes bl.a., at kørselsbehovet ikke var lige så stort som normalt, hos privatpersoner især.

En ting er dog sikker, og det er, at vi kan glæde os over den positive udvikling i produktionen af grøn energi. Desuden kan vi glæde os over hvordan følgevirkninger af Covid-19 har værnet om planeten og skånet miljøet. De korrigerede CO2-emmisioner fra energiforbruget faldt nemlig med hele 13,6% i 2020 sammenlignet med året før.

Det tegner godt for 2021

Selvom 2021 ikke helt er slut endnu, ser den gode stime ud til at fortsætte. Gennemsnittet for produktion af vedvarende energi i 2020 var 15.633,1 TJ pr. måned, mens gennemsnittet for de første 9 måneder af 2021 er 16.471,1 TJ pr. måned. Det er en stigning på 5,36%. Sammenligner man produktionen af vedvarende energi med samme periode i 2020 fremkommer en stigning på 3,84%.

Vi håber selvfølgelig, at en opdateret energistatistik for hele 2021 vil trække gennemsnittet for produktion af vedvarende energi yderligere op.

Nedenfor ser du udviklingen for den gennemsnitlige månedlige produktion af vedvarende energi i perioden 2014-2021:

OBS. tallet for 2021 er baseret på et månedligt gennemsnit for de første 9 måneder af året.

 

Alle tal er fundet på Energistyrelsens hjemmeside, som du kan finde ved at klikke her.