Læsetid: 3 min.

Hvad er en kWh?

hvad_er_en_kwh

Hvad er en kWh, hvad koster det og hvor mange kWh bruger man cirka om året? Få svaret her.

Hvad er en kWh?

kWh er en forkortelse for kilowatt-time, og begrebet dækker over en mængdeangivelse for den strøm som du forbruger. kW er en effektangivelse, dvs. den måleenhed, der bruges når man snakker elektricitet. Man finder frem til størrelsen af kWh, ved at gange effekten med det antal timer som et apparat har været i brug. Du har brugt 1 kWh, når du har brugt 1000 W over en time. Forkortelsen for kilowattimer er kWh og følgende står for:

  • k: Dette står for kilo (i denne sammenhæng 1000).
  • W: er en betegnelse for watt, som måler effekten af det dit apparat yder.
  • h: er en forkortelse for det engelske ord hour, som betyder time.

Hvad koster en kWh?

Der er en lang række faktorer, som spiller ind på prisen af 1 kWh. Elprisen består nemlig af flere dele henholdsvis den rene elpris, betaling til netselskabet, afgifter til staten og moms. Det er kun den rene elpris, som er under indflydelse af din elleverandør. Da staten står for en stor del af udgifterne på elregningen, er det kun cirka 19% som du kan påvirke ved valget af elleverandør.

Prisen pr. kWh tager udgangspunkt i priserne på den børs hvor el bliver forhandlet, hvorfor elpriserne er en foranderlig og dynamisk faktor. Dog er der estimeret et cirkatal for prisen på en kilowattime til 2,25 kr. Hvis du vil have det præcise tal, kan du aflæse dette på din elregning.

Prisen på den rene el er ikke den samme hos samtlige elselskaber, og derfor kan det betale sig at sætte sig ind i markedet, hvis man vil spare penge på elregningen.

Hvordan fastsættes prisen?

Som ovennævnt bliver el forhandlet på en elbørs, og prisen afgøres på baggrund af udbud og efterspørgsel fra de danske elleverandører. Du kan selv følge med i elpriserne på Nord Pool Spot ved at klikke her. På siden ser du, at priserne er lavest på de tidspunkter, hvor strømmen er mindst efterspurgt, hvilket især er om natten – og omvendt er prisen højest i tidsrummet 17:00 – 20:00, hvor efterspørgslen efter strøm er størst.

Hvor mange kWh bruger jeg om året?

Det er forskelligt hvor mange kWh de forskellige husstande forbruger om året. Det afhænger nemlig af antallet af energikrævende apparater du har i husstanden, hvor mange beboere husstanden har samt hvilken type og størrelse din bolig har.

Man siger dog, at en dansker gennemsnitligt bruger 1.600 kWh om året, mens en gennemsnitsfamilie bestående af 2 voksne med 2 børn, har et typisk elforbrug svarende til 4.000 kWh om året. På en fjernaflæst elmåler kan du selv aflæse, hvor mange kWh din husstand samlet set forbruger på et år.

Du kan heldigvis selv gøre en indsats for at nedbringe dit elforbrug, såsom at udskifte glødepære med LED pære, sætte vaskemaskinen i gang uden for primetime eller skifte dine hårde hvidevarer ud med A++ mærkede apparater. Du kan få mange flere nyttige sparetips ved at klikke her.

Hvordan udregner jeg mine apparaters forbrug?

Du kan nemt og hurtigt selv udregne dine forskellige elartiklers forbrug af kWh. Du skal blot kende dit givne elapparats forbrug af watt (effekten af det dit apparat yder). Dette fremkommer typisk af vejledningen til dit apparat, eller er markeret direkte på det.

For at udregne dit kWh forbrug af et enkelt apparat skal du dividere watt (effekten) med 1.000 – og gange dette med hvor lang tid apparatet har været i brug.

Har du for eksempel en standerlampe som bruger 40 W dividerer du dette med 1.000, dvs. 0,040 kW. Hvis standerlampen er tændt i 2 timer med en kilowattimepris på 2,25 kr. så koster det 0,040 kW*(2,25 kr.*2)= 18 øre.